Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta w Sanoku
  
19-07-2024, Piątek, 07:16


Jesteś tutaj :: Akty Stanu Cywilnego :: Akt urodzenia
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
AKTY ZWIĄZANE Z URODZENIEM DZIECKA

Akt urodzenia

podstawa prawna: art. 40, art. 41, art. 42, art. 32, art.34 , art. 35. art.70 i art.73 - prawo o aktach stanu cywilnego -ustawa z dnia 29 września 1986 r. /tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 161 poz. 1688/
art.62 Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy /Dz. U. z 1964r. Nr 9, poz. 59 z późn. zm./


Akt urodzenia sporządza się:
1/ w USC - miejsca urodzenia, na podstawie:
- zaświadczenia wydanego przez lekarza lub zakład służby zdrowia /karta zgłoszenia urodzenia noworodka/,
- postanowienia sądu,
- protokołu zgłoszenia urodzenia dziecka w USC miejsca zamieszkania rodziców.
- decyzji administracyjnej /odtworzenie, ustalenie treści aktu/.

2/ w USC- miejsca zamieszkania wnioskodawcy, na podstawie:
- decyzji administracyjnej /wpisanie do polskich ksiąg aktu zagranicznego, odtworzenie i ustalenie treści aktu sporządzonego za granicą/.

Zgłoszenie urodzenia dziecka poza miejscem urodzenia

podstawa prawna: art. 11 pkt.1 i 3 - prawo o aktach stanu cywilnego -ustawa z dnia 29 września 1986 r. /tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688/

1. Jeżeli żadne z rodziców nie mieszka w miejscowości, w której urodziło się dziecko, zgłoszenia urodzenia można dokonać w USC - miejsca zamieszkania jednego z nich.
2.Wymagane dokumenty:
- książeczka zdrowia dziecka lub zaświadczenie o urodzeniu dziecka,
- dowody osobiste rodziców dziecka lub paszporty, w przypadku cudzoziemców,
- ponadto:
w przypadku dziecka, którego rodzice pozostają w związku małżeńskim:
- odpis skrócony aktu małżeństwa rodziców.
w przypadku, gdy matka dziecka jest panną:
- odpis skrócony aktu urodzenia matki.
w przypadku, gdy matka dziecka jest rozwiedziona lub pozostająca w separacji
- odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub separacji.
w przypadku gdy matka dziecka jest wdową
- odpis skrócony aktu zgonu męża,
- odpis skrócony aktu małżeństwa.
Odpisów aktów nie żąda się, jeżeli zostały sporządzone w miejscowym usc.
3. Opłata skarbowa wynosi: 11 zł
5 zł za wniosek o wydanie odpisów aktu urodzenia.
4. Protokół przesyła się do Urzędu Stanu Cywilnego - miejsca urodzenia dziecka, gdzie na jego podstawie sporządzony zostanie akt urodzenia dziecka.

Sporządzenie aktu urodzenia dziecka w miejscu urodzenia

1.Urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 14 dni od dnia urodzenia dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego miejsca urodzenia dziecka.
2. Do zgłoszenia urodzenia dziecka zobowiązani są:
- ojciec,
- matka.
3.Wymagane dokumenty przy zgłoszeniu urodzenia dziecka:
- dowody osobiste rodziców lub paszporty w przypadku cudzoziemców,
- ponadto:
w przypadku dziecka, którego rodzice pozostają w związku małżeńskim:
- odpis skrócony aktu małżeństwa rodziców.
w przypadku, gdy matka dziecka jest panną:
- odpis skrócony aktu urodzenia matki.
w przypadku, gdy matka dziecka jest rozwiedziona lub pozostająca w separacji
- odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub separacji.
w przypadku gdy matka dziecka jest wdową
- odpis skrócony aktu zgonu męża,
- odpis skrócony aktu małżeństwa.
Odpisów aktów nie żąda się, jeżeli zostały sporządzone w miejscowym usc.
4. Osobie zgłaszającej urodzenie wydaje się 3 egzemplarze odpisu skróconego aktu.
 

Uznanie dziecka przez ojca

podstawa prawna: art. 14, 42, 43, 44 - prawo o aktach stanu cywilnego -ustawa z dnia 29 września 1986 r. /tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688/art.72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 - Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy /Dz.U. z 1964r. Nr 9, poz.59 z póżn.zm./

Warunki uznania dziecka przez ojca:

a/ nie zachodzi domniemanie, że dziecko pochodzi od męża matki.
Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, albo orzeczenia separacji domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki
b/ nie zostało wcześniej, w inny sposób, ustalone ojcostwo,
c/ mężczyzna uznający dziecko jest pełnoletni /ukończone 18 lat/
2. Dziecko może być uznane przez ojca w dowolnym czasie:
- przed urodzeniem /dziecko poczęte/ ,
- po urodzeniu, przed sporządzeniem aktu urodzenia,
- po urodzeniu, po sporządzeniu aktu urodzenia.
3. Do uznania dziecka małoletniego konieczna jest zgoda matki. Gdy matce nie przysługuje władza rodzicielska /np. matka jest małoletnia/, oświadczenie o uznaniu składa sie na drodze sądowej. Jeżeli dziecko ukończyło lat 13, do uznania konieczna jest również jego zgoda.
4. Osoby składające oświadczenie i wyrażające zgodę na uznanie dziecka urodzonego, muszą to uczynić osobiście przed kierownikiem dowolnego USC, a dla dziecka poczętego w USC miejsca zamieszkania matki.
5. Wymagane dokumenty:
- dowody osobiste rodziców dziecka, lub paszporty - w przypadku cudzoziemców,
w przypadku, gdy matka dziecka jest panną:
- odpis skrócony aktu urodzenia matki.
w przypadku, gdy matka dziecka jest rozwiedziona lub pozostająca w separacji
- odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub separacji.
w przypadku gdy matka dziecka jest wdową
- odpis skrócony aktu zgonu męża,
- odpis skrócony aktu małżeństwa.
jeżeli oświadczenie przyjmuje się w innym urzędzie niż ten, w którym jest lub ma być sporządzony akt:
- odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, które ma być uznane.
jeżeli oświadczenie przyjmuje się dla dziecka poczętego:
- zaświadczenie od lekarza o ciąży lub karta ciąży.
Odpisów aktów nie żąda się, jeżeli zostały sporządzone w miejscowym usc.
6. Jeżeli oświadczenie o uznaniu dziecka składa obcokrajowiec, nie znający języka polskiego, musi to uczynić w obecności tłumacza przysięgłego.

Nadanie dziecku nazwiska męża matki

podstawa prawna: art. 14 - prawo o aktach stanu cywilnego -ustawa z dnia 29 września 1986 /tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688/, art. 90 - Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy /Dz. U. z 1964r. Nr 9, poz.59 z późn. zm./


1.Jeżeli dziecko nosi nazwisko matki lub zostało mu nadane sądownie nazwisko ojca, mąż matki może mu nadać swoje nazwisko.
2. Oświadczenie składają osobiście matka dziecka i jej mąż w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego. Jeżeli dziecko ukończyło 13 lat potrzebne jest wyrażenie zgody przez dziecko osobiście.
3. Wymagane dokumenty:
- dowody osobiste matki i jej męża,
- odpis skrócony aktu małżeństwa rodziców dziecka,
- odpis zupełny aktu urodzenia dziecka,
Odpisów aktów nie żąda się, jeżeli zostały sporządzone w miejscowym usc.
4. Opłata wynosi: 11 zł.


Wpisanie w akcie urodzenia dziecka wzmianki o małżeństwie rodziców

podstawa prawna: art. 14 i 46 - prawo o aktach stanu cywilnego -ustawa z dnia 29 września 1986 r. /tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688/ art. 88 par.1 - Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy /Dz. U. z 1964r. Nr 9, poz.59 z późn. zm./

1. Jeżeli rodzice dziecka zawarli małżeństwo po sporządzeniu aktu urodzenia dziecka, można na ich wniosek wpisać na marginesie aktu, wzmiankę o zawarciu małżeństwa.
2. Wniosek o wpisanie w akcie urodzenia dziecka wzmianki o tym, że rodzice zawarli małżeństwo, może złożyć matka lub ojciec dziecka w każdym Urzędzie Stanu Cywilnego.
3. Wymagane dokumenty:
- dowody osobiste matki lub ojca dziecka,
- odpis skrócony aktu małżeństwa rodziców dziecka,
- odpis zupełny aktu urodzenia dziecka,
Odpisów aktów nie żąda się, jeżeli zostały sporządzone w miejscowym usc.
4. Opłata wynosi: 11 zł.

Oświadczenie o zmianie imienia (imion) dziecka

podstawa prawna: art. 51 - prawo o aktach stanu cywilnego ustawa z dnia 29 września 1986 /tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 161 poz. 1688/

1. W ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia rodzice dziecka mogą złożyć kierownikowi USC pisemne oświadczenie o zmianie imienia /imion/ dziecka. Oboje rodzice muszą zgłosić się osobiście.
2. Wymagane dokumenty:
- dowody osobiste rodziców dziecka,
- wniosek o przyjęcie oświadczenia.
3. Opłata wynosi: 11 zł.


Autor: Sanok Urząd Miasta
Data: 2006-12-06 10:03:14
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2006-12-06 10:03:14
Modyfikował(a): Agnieszka Frączek
Data: 2011-11-28 15:46:51

Rejestr zmian

Oglądano 6688 razy


Urząd Miasta w Sanoku
ul. Rynek 1
38-500 Sanok
tel. 013 465 28-00
email: umsanok@ks.onet.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl