Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta w Sanoku
  
17-04-2024, Środa, 11:14


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

„Propagowanie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenia sportowe oraz organizowanie i udział w zawodach sportowych.”
Treść ARCHIWALNA !

 

Zarządzenie Burmistrza Miasta Sanoka 
Nr 103 /2010 z dnia 26.08.2010 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr LIII/407/09 Rady Miasta Sanoka z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2010”  zarządzam co następuje:

 

§ 1
 
  1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego: „Propagowanie
    i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenia sportowe oraz organizowanie i udział w zawodach sportowych.”
  2. Ogłoszenie otwartego konkursu stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
  3. Ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:
1)      w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Sanoka
bip.um.sanok.pl;
2)      w siedzibie Urzędu Miasta w Sanoku na tablicy ogłoszeń;
3)      na stronie internetowej Urzędu Miasta Sanoka.
 
§ 2
 
Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie
prowadzące działalność w dziedzinie objętej konkursem.
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
                                                                                                                            Burmistrz Miasta Sanoka
   Wojciech Blecharczyk
 
 

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA 17.73 Kb
Autor: Wojciech Pajestka
Data: 2010-08-26 09:54:44
Udostępnił: Wojciech Pajestka
Data: 2010-08-26 09:57:16
Modyfikował(a): Wojciech Pajestka
Data: 2010-08-26 09:58:40

Rejestr zmian


Urząd Miasta w Sanoku
ul. Rynek 1
38-500 Sanok
tel. 013 465 28-00
email: umsanok@ks.onet.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl