Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta w Sanoku
  
19-07-2024, Piątek, 07:08


Jesteś tutaj :: Konkursy :: Stypendia socjalne w roku szkolnym 2007/2008
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Informacja w sprawie stypendiów szkolnych

 Informacja

w sprawie stypendiów szkolnych

 
Urząd Miasta Sanoka informuje, że istnieje możliwość ubiegania się o stypendium socjalne w roku szkolnym 2007/2008 na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2004 roku o zmianie ustawy   o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 281,    poz 2781).
O pomoc materialną o charakterze socjalnym mogą ubiegać się uczniowie, którzy spełniają warunki:
? są uczniami szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych
dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczami publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych ? do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
? są wychowankami publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom
i młodzieży upośledzonym umysłowo, w tym także w stopniu głębokim, udział
w zajęciach rewalidacyjno ? wychowawczych, do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
? są uczniami szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych
dla młodzieży i dla dorosłych ? do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
? są słuchaczami niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych ? do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
? są zameldowani na pobyt stały w Sanoku,
? znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę
w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo ? wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna,
? miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się
o stypendium szkolne nie może być wyższe niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy
z dnia 12.03.2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późniejszymi zmianami) ? wynosi ona na dzień 01.10.2006 roku 351 zł.

Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:
 
? całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania,
a także w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
? pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników,
? uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów służb społecznych także w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania,
? świadczenia pieniężnego jeżeli poprzednie formy są niecelowe lub niemożliwe do realizacji.
Wnioski stypendialne dla uczniów zamieszkałych na terenie Sanoka wydawane będą w terminie
od 20.08.2007r. do 15.09.2007r. w biurze stypendialnym, przy  ul. Rynek 16 ? I piętro (siedziba USC-pokój nr 3) oraz od 27.08.2007r. do 15.09.2007r. w sekretariatach szkół.
Wniosek będzie także dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Sanoka www.um.sanok.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej bip.um.sanok.pl.
Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać w terminie do 15.09.2007r.
w biurze stypendialnym przy ul. Rynek 16- I piętro (siedziba USC-pokój nr 3)w godzinach pracy biura 8:00 ? 14:00 .

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. KARTAINFORMACYJNAzacznikdowniosku.docPlik DOC 0.00
2. Wniosekoprzyznaniestypendiumszkolnegoizasikuszkolnego.docPlik DOC 0.00
Autor:
Data: 2007-08-10 11:42:50
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2007-08-10 11:42:50

Rejestr zmian

Oglądano 2691 razy


Pliki:
Lp. Nazwa Rozmiar Licznik otw. Opcje
1. KARTAINFORMACYJNAzacznikdowniosku.doc 0 bajtów
13
2. Wniosekoprzyznaniestypendiumszkolnegoizasikuszkolnego.doc 0 bajtów
22
Urząd Miasta w Sanoku
ul. Rynek 1
38-500 Sanok
tel. 013 465 28-00
email: umsanok@ks.onet.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl