Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta w Sanoku
  
17-04-2024, Środa, 10:34


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Stypendia socjalne w roku szkolnym 2008/2009
Treść ARCHIWALNA !

O pomoc materialną o charakterze socjalnym mogą ubiegać się uczniowie, którzy spełniają warunki:

 

·         są uczniami szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczami publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,

 

·         są wychowankami publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo, w tym także w stopniu głębokim, udział w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych, do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

 

·         są uczniami szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych
dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

 

·         są słuchaczami niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,

 

·         są zameldowani na pobyt stały w Sanoku,

 

·         znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna,miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższe niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy
z dnia 12.03.2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późniejszymi zmianami) – wynosi ona na dzień 01.10.2006 roku 351 zł.

 

 
 
·         całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania,
a także w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,

·         pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów służb społecznych także w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania,świadczenia pieniężnego jeżeli poprzednie formy są niecelowe lub niemożliwe do realizacji.

 

Wnioski stypendialne dla uczniów zamieszkałych na terenie Sanoka wydawane będą w terminie od 25.08.2008r. do 15.09.2008r. w biurze stypendialnym, przy ul. Rynek 16 – I piętro (siedziba USC-pokój nr 3) oraz od 27.08.2008r. do 15.09.2008r. w sekretariatach szkół.

 

Wniosek będzie także dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Sanoka www.um.sanok.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.um.sanok.pl.

 

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać w terminie do 15.09.2008r. w biurze stypendialnym przy ul. Rynek 16- I piętro (siedziba USC-pokój nr 3) w godzinach pracy biura tj. 9:00 – 14:00 (w poniedziałki) oraz 8.00-14.00 (od wtorku do piątku).

wniosek w załączniku

 


Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. wniosek o przyznanie pomocy materialnejPlik DOC 33.00 Kb
Autor: Wojciech Pajestka
Data: 2008-08-06 00:00:00
Udostępnił: Wojciech Pajestka
Data: 2008-08-06 10:16:58
Modyfikował(a): Wojciech Pajestka
Data: 2008-08-06 10:43:59

Rejestr zmian


Urząd Miasta w Sanoku
ul. Rynek 1
38-500 Sanok
tel. 013 465 28-00
email: umsanok@ks.onet.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl