Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta w Sanoku
  
25-02-2024, Niedziela, 16:40


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Budowa zbiornika podziemnego paliwa płynnego o pojemności 40 m3 wersja najazdowa i budowa zbiornika podziemnego gazu płynnego o pojemności 15 m3 wraz z instalacją, budowa zadaszenia stanowiska tankowania w ramach zadania: Rozbudowa stacji paliw płynnych „TRIAL”
Treść ARCHIWALNA !

OBWIESZCZENIE


Burmistrz Miasta Sanoka, działając na podstawie art. 29, art. 30, art. 31, art. 32, art. 33 i art. 34, art. 79 ust. 1, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013r poz.1235 z późn. zm.)

Informuje wszystkich zainteresowanych, że w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek Pana Leszka Albigowskiego, zam. Sanoku ul. Nałkowskiej 9 i Pana Tomasza Roman, zam. Czerteż 193, przystąpiono do przeprowadzenia procedury udziału społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa zbiornika podziemnego paliwa płynnego o pojemności 40 m3 wersja najazdowa i budowa zbiornika podziemnego gazu płynnego o pojemności 15 m3 wraz z instalacją, budowa zadaszenia stanowiska tankowania w ramach zadania: Rozbudowa stacji paliw płynnych „TRIAL”, obejmującego część działek nr: 689/2 i 689/3 położonych przy ulicy Naftowej w Sanoku, obręb Dąbrówka.


Organem właściwym do wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia jest Burmistrz Miasta Sanoka


Organami właściwymi do dokonania uzgodnień i wydania opinii są:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sanoku

Z dokumentacją sprawy tj. wnioskiem wraz z wymaganymi załącznikami, opiniami innych organów, raportem o oddziaływaniu na środowisko, można zapoznać się w Urzędzie Miasta Sanoka, 38-500 Sanok, ul. Rynek 1, w Wydziale Geodezji, Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Rynek 1, pok. 52 w godzinach pracy Urzędu.

Ponadto, informuje o możliwości składania uwag i wniosków w prowadzonym postępowaniu administracyjnym, w terminie 21 dni, tj. od dnia 06.03.2015r do dnia 27.03.2015r.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
1. w formie pisemnej do Urzędu Miasta Sanoka, 38-500 Sanok, ul. Rynek 1,
2. ustnie do protokołu, w Wydziale Geodezji, Architektury i Planowania Przestrzennego – Urzędu Miasta Sanoka, pok. 52 w godzinach pracy Urzędu,
3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013r poz. 262), na adres e-mail: architektura@um.sanok.pl

Wnioski złożone po upływie terminu o którym mowa w niniejszym obwieszczeniu pozostają bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Sanoka.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Sanoku pod adresem: bip.um.sanok.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie tutejszego organu i w miejscu planowanego przedsięwzięcia oraz w prasie lokalnej.

 


Autor: Sanok Urząd Miasta
Data: 2015-03-06 09:32:37
Udostępnił: Krzysztof Ćwiąkała
Data: 2015-03-06 09:36:45

Rejestr zmian


Urząd Miasta w Sanoku
ul. Rynek 1
38-500 Sanok
tel. 013 465 28-00
email: umsanok@ks.onet.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl