Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta w Sanoku
  
29-02-2024, Czwartek, 23:08


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Budowa południowej drogi śródmiejskiej z siecią kanalizacji deszczowej, oświetleniem ulicznym i kolektorem kanalizacji sanitarnej (od ronda Zdzisława Beksińskiego do ul. Jagiellońskiej)
Treść ARCHIWALNA !

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA SANOKA


Na podstawie art. 29, art. 30, art. 31, art. 32, art. 33, art. 34, art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.)

informuje się wszystkich zainteresowanych, że w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek Gminy Miasta Sanoka, ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, przystąpiono do przeprowadzenia procedury udziału społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa południowej drogi śródmiejskiej z siecią kanalizacji deszczowej, oświetleniem ulicznym i kolektorem kanalizacji sanitarnej (od ronda Zdzisława Beksińskiego do ul. Jagiellońskiej)”, obejmującego działki nr: 1663/3, 1663/4, 1665, 294/2, 768/1, 768/2, 769, 770, 773, 774/3, 776, 777/2, 778/2, 779, 780, 788/4, 791/4, 792, 795, 800, 801, 813/2, 817/3, 831, 832/1, 833/1, 834/1, 836, 842, 843, 849, 850/2, 835, 854, 859, 866, 867, 870/2, 871/2, 872, 873, 874, 876, 875, 878/3, 879, 880/7, 882, 892, 893, 894, 895/1, 911, 912, 903/3, 929, 928, 926/2, 913/18, 932, 931, 943, 945, 946, 954, 953, 955, 1069, 1068, 1070, 1067, 1071/2, 1075/2, 1072, 743/2, 1076/2, 1074, 1077, 1078, 999/1, 999/2, 1142, 1140, 1141/2, 1143, 1144/1, 1144/2, 1145, 1146, 1147/1, 1147/2, 1138/2, 1138/1, 1011, położone w Sanoku, obręb Dąbrówka i Śródmieście.

Organem właściwym do wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia jest Burmistrz Miasta Sanoka
Organami właściwymi do dokonania uzgodnień i wydania opinii są:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sanoku

Z dokumentacją sprawy tj. wnioskiem wraz z wymaganymi załącznikami, opiniami innych organów, raportem o oddziaływaniu na środowisko, można zapoznać się w Urzędzie Miasta Sanoka, 38-500 Sanok, ul. Rynek 1, w Wydziale Geodezji, Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Rynek 1, pok. 52 w godzinach pracy Urzędu.

Ponadto, informuje się o możliwości składania uwag i wniosków w prowadzonym postępowaniu administracyjnym, w terminie 21 dni, tj. od dnia 01.03.2013r do dnia 22.03.2013r.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
1. w formie pisemnej do Urzędu Miasta Sanoka, 38-500 Sanok, ul. Rynek 1,
2. ustnie do protokołu, w Wydziale Geodezji, Architektury i Planowania Przestrzennego – Urzędu Miasta Sanoka, pok. 52 w godzinach pracy Urzędu,
3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130 poz. 1450 z póz. zm.), na adres e-mail: architektura@um.sanok.pl

Wnioski złożone po upływie terminu o którym mowa w niniejszym obwieszczeniu pozostają bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Sanoka.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Sanoku http://bip.um.sanok.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie tutejszego organu i w miejscu planowanego przedsięwzięcia oraz w prasie lokalnej.

 


Autor: Sanok Urząd Miasta
Data: 2013-03-01 11:02:29
Udostępnił: Krzysztof Ćwiąkała
Data: 2013-03-01 11:03:19

Rejestr zmian


Urząd Miasta w Sanoku
ul. Rynek 1
38-500 Sanok
tel. 013 465 28-00
email: umsanok@ks.onet.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl