Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta w Sanoku
  
26-02-2024, Poniedziałek, 19:13


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia oraz zebraniu dowodów i materiałów niezbędnych w sprawie wydania decyzji


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA SANOKA
z dnia 5 grudnia 2012 roku


o wydaniu postanowienia oraz zebraniu dowodów i materiałów niezbędnych w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Burmistrz Miasta Sanoka, działając na podstawie art. 49 i 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000r Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 2012 poz. 647)

zawiadamia

o wydaniu w dniu 27 listopada 2012r. przez Generalną Dyrekcje Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Postanowienia znak: GDDKiA O-Rz. Z3-ps-436-566/12 uzgadniającego projekt decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „budowa sieci gazowej niskoprężnej /do 10 kPa/”, przewidzianego do realizacji w Sanoku, obręb Posada przy ulicy Beksińskiego na działkach nr 3263, 2584/79.


równocześnie zawiadamia


się każdego kto ma interes prawny, że zebrane zostały dowody i materiały niezbędne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla ww. przedsięwzięcia inwestycyjnego. Stosownie do przepisu art. 10 § 1, organ administracji państwowej obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
W związku z powyższym strony przedmiotowego postępowania mogą zapoznać się z treścią przedmiotowego Postanowienia i dokumentacją sprawy oraz zgłosić swoje uwagi i zastrzeżenia w Wydziale Geodezji, Architektury i Planowania Przestrzennego - Urzędu Miasta Sanoka, ul. Rynek 1, pok. 54, w godzinach pracy Urzędu.

Zgodnie z art. 49 Kpa strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej poprzez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Sanoku, bip.um.sanok.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie tutejszego organu i w miejscu planowanego przedsięwzięcia.

 


Autor: Sanok Urząd Miasta
Data: 2012-12-05 08:58:00
Udostępnił: Krzysztof Ćwiąkała
Data: 2012-12-05 09:00:00
Modyfikował(a): Krzysztof Ćwiąkała
Data: 2013-01-23 10:44:51

Rejestr zmian


Urząd Miasta w Sanoku
ul. Rynek 1
38-500 Sanok
tel. 013 465 28-00
email: umsanok@ks.onet.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl