Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta w Sanoku
  
29-02-2024, Czwartek, 22:02


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Budowa południowej drogi śródmiejskiej z siecią kanalizacji deszczowej, oświetleniem ulicznym i kolektorem kanalizacji sanitarnej (od ronda Zdzisława Beksińskiego do ul. Jagiellońskiej)
Treść ARCHIWALNA !

TG.6220.7.2011                                                                                                   Sanok 29.08.2012r

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta Sanoka, działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm. ) zawiadamia, że w dniu 29 sierpnia 2012r. zostało wydane Postanowienie znak: TG.6220.7.2011 o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa południowej drogi śródmiejskiej z siecią kanalizacji deszczowej, oświetleniem ulicznym i kolektorem kanalizacji sanitarnej (od ronda Zdzisława Beksińskiego do ul. Jagiellońskiej)”, obejmującego działki nr: 1663/3, 1663/4, 1665, 294/2, 768/1, 768/2, 769, 770, 773, 774/3, 776, 777/2, 778/2, 779, 780, 788/4, 791/4, 792, 795, 800, 801, 813/2, 817/3, 831, 832/1, 833/1, 834/1, 836, 842, 843, 849, 850/2, 835, 854, 859, 866, 867, 870/2, 871/2, 872, 873, 874, 876, 875, 878/3, 879, 880/7, 882, 892, 893, 894, 895/1, 911, 912, 903/3, 929, 928, 926/2, 913/18, 932, 931, 943, 945, 946, 954, 953, 955, 1069, 1068, 1070, 1067, 1071/2, 1075/2, 1072, 743/2, 1076/2, 1074, 1077, 1078, 999/1, 999/2, 1142, 1140, 1141/2, 1143, 1144/1, 1144/2, 1145, 1146, 1147/1, 1147/2, 1138/2, 1138/1, 1011 położone w Sanoku, obręb Dąbrówka i Śródmieście.

Burmistrz Miasta Sanoka wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sanoku o uzgodnienie warunków realizacji w/w przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią przedmiotowego Postanowienia oraz z dokumentacją sprawy w Wydziale Geodezji, Architektury i Planowania Przestrzennego - Urzędu Miasta Sanoka, ul. Rynek 1, pok. 52 w godzinach pracy Urzędu.


Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Sanoku bip.um.sanok.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie tutejszego organu i w miejscu planowanego przedsięwzięcia.


 


Autor: Sanok Urząd Miasta
Data: 2012-08-30 10:49:08
Udostępnił: Krzysztof Ćwiąkała
Data: 2012-08-30 10:50:47

Rejestr zmian


Urząd Miasta w Sanoku
ul. Rynek 1
38-500 Sanok
tel. 013 465 28-00
email: umsanok@ks.onet.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl