Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta w Sanoku
  
29-02-2024, Czwartek, 21:57


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu warunków zabudowy


OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta Sanoka
o ustaleniu warunków zabudowy


Zgodnie z art. 72 ust.6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz.1227 z późn.zm.), w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn.zm.)


informuję ogół społeczeństwa

poprzez podanie obwieszczenia do publicznej wiadomości:
- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Sanoka
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu
- na tablicy ogłoszeń na terenie dzielnicy, w sąsiedztwie planowanej inwestycji,

że w dniu 14.09.2011r. została wydana decyzja znak: TG.6730.75.2011, o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegające na „budowie budynku demontażu pojazdów (dobudowanego do wieży ciśnień i budynku magazynowego) oraz przebudowie i zmianie sposobu użytkowania wieży ciśnień i budynku magazynowego na cele socjalno – administracyjne w ramach zadania: budowa stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji”, przewidzianej do realizacji na działce nr: 1412/15, położonej przy ul. Dworcowej w Sanoku, obręb Śródmieście, która to decyzja dotyczy przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.

W związku z powyższym informuję, że z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Geodezji, Architektury i Planowania Przestrzennego  Urzędu Miasta Sanoka, ul. Rynek 1, pok. 54, w godzinach pracy Urzędu.

 


Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).
 


Autor: Sanok Urząd Miasta
Data: 2011-09-16 08:16:00
Udostępnił: Krzysztof Ćwiąkała
Data: 2011-09-16 08:23:16

Rejestr zmian


Urząd Miasta w Sanoku
ul. Rynek 1
38-500 Sanok
tel. 013 465 28-00
email: umsanok@ks.onet.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl