Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta w Sanoku
  
25-02-2024, Niedziela, 17:34


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Budowa mostu przez rzekę San wraz z dojazdami, pochylniami, schodami i murami oporowymi, linii energetycznej oświetleniowej, linii energetycznej niskiego, średniego i wysokiego napięcia, sieci i linii teletechnicznej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej
Treść ARCHIWALNA !

Sanok, dnia 23.08.2011r

TG.6220.13.2011


OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta Sanoka, działając na podstawie art. 61 § 1 i 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm. ), art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.), zawiadamia, że w dniu 17 sierpnia 2011r. na wniosek Gminy Miasta Sanoka, ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą: „Budowa mostu przez rzekę San wraz z dojazdami, pochylniami, schodami i murami oporowymi, linii energetycznej oświetleniowej, linii energetycznej niskiego, średniego i wysokiego napięcia, sieci i linii teletechnicznej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej” przewidzianego do realizacji na działkach nr 120, 128, 1/44, 143/2, 794, 56, 57/4, 48/6, 48/7, 48/20 położonych przy ulicy Żwirki i Wigury, Królowej Bony i Gajowej w Sanoku, obręb Śródmieście i Olchowce.

Burmistrz Miasta Sanoka wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sanoku o wyrażenie opinii w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia inwestycyjnego.


Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Geodezji, Architektury i Planowania Przestrzennego  Urzędu Miasta Sanoka, ul. Rynek 1, pok. 52 w godzinach pracy Urzędu.


Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Sanoku bip.um.sanok.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie tutejszego organu i w miejscu planowanego przedsięwzięcia.


 


Autor: Sanok Urząd Miasta
Data: 2011-08-24 13:57:23
Udostępnił: Krzysztof Ćwiąkała
Data: 2011-08-24 13:59:14

Rejestr zmian


Urząd Miasta w Sanoku
ul. Rynek 1
38-500 Sanok
tel. 013 465 28-00
email: umsanok@ks.onet.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl