Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta w Sanoku
  
25-02-2024, Niedziela, 16:20


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Rozbudowa i przebudowa drogi krajowej nr 84 Sanok – Krościenko – Gr. Państwa, na odcinku: ul. Lipińskiego w Sanoku od km 0 + 755 do km 1 + 825 wraz z remontem obiektu mostowego na potoku Stróża Wielka w km 1+789
Treść ARCHIWALNA !

Sanok, dnia 17.01.2011r

TG.A.III.7624/28/10


OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta Sanoka, działając na podstawie art. 61 § 1 i 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( tj. Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm. ), art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.), zawiadamia, że w dniu 14 grudnia 2010r. na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa drogi krajowej nr 84 Sanok – Krościenko – Gr. Państwa, na odcinku: ul. Lipińskiego w Sanoku od km 0 + 755 do km 1 + 825 wraz z remontem obiektu mostowego na potoku Stróża Wielka w km 1+789”.

Burmistrz Miasta Sanoka wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sanoku o wyrażenie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia inwestycyjnego.
Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Geodezji, Architektury i Planowania Przestrzennego  Urzędu Miasta Sanoka, ul. Rynek 1, pok. 52 w godzinach pracy Urzędu.

 


Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Sanoku bip.um.sanok.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie tutejszego organu i w miejscu planowanego przedsięwzięcia.


 


Autor: Sanok Urząd Miasta
Data: 2011-01-18 10:46:30
Udostępnił: Krzysztof Ćwiąkała
Data: 2011-01-18 10:49:27

Rejestr zmian


Urząd Miasta w Sanoku
ul. Rynek 1
38-500 Sanok
tel. 013 465 28-00
email: umsanok@ks.onet.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl