Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta w Sanoku
  
29-02-2024, Czwartek, 22:58


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Budowa drogi wraz z chodnikiem, linii energetycznej oświetleniowej, linii energetycznej niskiego, średniego i wysokiego napięcia, sieci i linii teletechnicznej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej
Treść ARCHIWALNA !

Sanok, dnia 22.07.2010r

TG.A.III.7624/13/10


OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta Sanoka, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( tj. Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)     w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz.1227) informuje strony postępowania o zobowiązaniu Gminy Miasta Sanoka do uzupełnienia Karty informacyjnej przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa drogi wraz z chodnikiem, linii energetycznej oświetleniowej, linii energetycznej niskiego, średniego i wysokiego napięcia, sieci i linii teletechnicznej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej”, obejmującego działki nr 1663/3, 1663/4, 1665, 294/2, 768/1, 768/2, 769, 770, 773, 774/3, 776, 777/2, 778/2, 779, 780, 788/4, 791/4, 792, 795, 800, 801, 813/2, 817/3, 831, 832/1, 833/1, 834/1, 836, 842, 843, 849, 850/2, 853, 854, 859, 866, 867, 870/2, 871/2, 872, 873, 874, 876, 875, 878/3, 879, 880/7, 882, 892, 893, 894, 895/1, 911, 912, 903/3 położone przy ul. Rymanowskiej, Jasnej i Sienkiewicza w Sanoku, obręb Dąbrówka i obręb Śródmieście - pismem znak: TG.A.III.7624/13/10 z dnia 22.07.2010r., w związku z pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, znak: RDOŚ-18-WOOŚ-7048-19-23/2/10/ah z dnia 21.04.2010r.

Strony postępowania mogą zapoznać się z w/w pismem w Wydziale Geodezji, Architektury i Planowania Przestrzennego  Urzędu Miasta Sanoka, ul. Rynek 1, pok. 52 w godzinach pracy Urzędu.


Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Sanoku bip.um.sanok.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie tutejszego organu i w miejscu planowanego przedsięwzięcia.


 


Autor: Sanok Urząd Miasta
Data: 2010-07-23 12:17:49
Udostępnił: Krzysztof Ćwiąkała
Data: 2010-07-23 12:19:35
Modyfikował(a): Krzysztof Ćwiąkała
Data: 2010-12-21 08:23:21

Rejestr zmian


Urząd Miasta w Sanoku
ul. Rynek 1
38-500 Sanok
tel. 013 465 28-00
email: umsanok@ks.onet.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl