Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta w Sanoku
  
29-02-2024, Czwartek, 21:53


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Przebudowa wraz z rozbudową drogi krajowej nr 28 Zator – Medyka, na odcinku: ul. Krakowska – Rymanowska w Sanoku od km 271+246 do km 274+007 dł. 2,8 km wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi
Treść ARCHIWALNA !


TG.A.III.7624/24/2010                                                                                     Sanok 15.11.2010r

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta Sanoka, działając na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 8, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( tj. Dz. U. z 1980r. Nr 9 poz. 26 z późn. zm. ), zawiadamia, że w dniu 15 listopada 2010r. zostało wydane Postanowienie znak: TG.A.III.7624/24/2010 stwierdzające potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zobowiązujące wnioskodawcę do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa wraz z rozbudową drogi krajowej nr 28 Zator – Medyka, na odcinku: ul. Krakowska – Rymanowska w Sanoku od km 271+246 do km 274+007 dł. 2,8 km wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi”, obejmującego działki Nr 78/11, 1044/14, 109/9, 78/2, 78/3, 332/2, 333/2, 78/4, 78/5, 78/14, 1044/11, 1044/12, 1115, 1044/9, 1044/10, 1044/8, 1044/2, 1044/3, 1044/7, 2438/1, 62/6, 62/15, 26/8, 26/9, 26/6, 26/7, 26/1, 60/5, 70, 126, 32, 111/7, 130/5, 129, 185/6, 626, 78/7, 78/8, 78/9, 982/2, 983/1, 983/2, 984/1, 1069/2, 903/10, 1070/6, 1069/5, 2437, 1091/1, 1076, 1075/3, 1312/2, 1312/3, 1656/1, 1656/2, 1656/3, 1660 położone przy ul. Krakowskiej i Rymanowskiej w Sanoku, obręb Dąbrówka.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią przedmiotowego Postanowienia oraz z dokumentacją sprawy w Wydziale Geodezji, Architektury i Planowania Przestrzennego - Urzędu Miasta Sanoka, ul. Rynek 1, pok. 52 w godzinach pracy Urzędu.


Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Sanoku bip.um.sanok.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie tutejszego organu i w miejscu planowanego przedsięwzięcia.


 


Autor: Sanok Urząd Miasta
Data: 2010-11-24 14:08:49
Udostępnił: Krzysztof Ćwiąkała
Data: 2010-11-24 14:11:50

Rejestr zmian


Urząd Miasta w Sanoku
ul. Rynek 1
38-500 Sanok
tel. 013 465 28-00
email: umsanok@ks.onet.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl