Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta w Sanoku
  
25-02-2024, Niedziela, 15:39


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Budowa drogi – łącznika ul. Wolna – Robotnicza etap II
Treść ARCHIWALNA !

TG.A.III.7624/8/2010

Sanok 21.07.2010r

OBWIESZCZENIE
o wydaniu postanowienia i zakończeniu postępowania
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Burmistrz Miasta Sanoka, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 1980r. Nr 9 poz. 26 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 oraz art. 21 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz.1227)

zawiadamia

o wydaniu w dniu 21 lipca 2010r. Postanowienia znak: TG.A.III.7624/8/2010 o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa drogi – łącznika ul. Wolna – Robotnicza etap II” obejmującego działki Nr 1130/15, 1213/67, 1213/75, 1229/8, 1816/4, 1817/2, 1823, 1904, 1906/1, 1906/2, 1906/4, 1908/1, 1908/2, 1908/3, 1909/2, 1909/3, 1914/5, 1914/6, 1964/2, 1970/2, 1970/3, 1981/2, 1981/3, 1982/2, 1982/3, 1983/4, 1983/5, 1983/7, 1983/8, 1985/2, 1982/3, 1988/2, 1988/3, 2000/6, 2000/7, 2053/2, 2053/3, 2056/2, 2056/3, 2057/2, 2057/3, 2061/1, 2061/2, 2061/3, 2061/4, 2061/5, 2061/7, 2061/8, 2064, 2070/4, 29/11, 2934, 2935, 2936, 2937, 2941, 2943, położone w Sanoku przy ul. Wolnej i Robotniczej, obręb Posada.

równocześnie zawiadamia

strony postępowania, że tutejszy organ zakończył postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia. Stosownie do przepisu art. 10 § 1, organ administracji państwowej obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
W związku z powyższym strony przedmiotowego postępowania mogą zapoznać się
z treścią przedmiotowego Postanowienia i dokumentacją sprawy oraz zgłosić swoje uwagi i zastrzeżenia w Wydziale Geodezji, Architektury i Planowania Przestrzennego - Urzędu Miasta Sanoka, ul. Rynek 1, pok. 52, w godzinach pracy Urzędu.

Zgodnie z art. 49 Kpa strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji państwowej poprzez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Sanoku, bip.um.sanok.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie tutejszego organu i w miejscu planowanego przedsięwzięcia.

 


Autor: Sanok Urząd Miasta
Data: 2010-07-23 11:59:58
Udostępnił: Krzysztof Ćwiąkała
Data: 2010-07-23 12:02:25

Rejestr zmian


Urząd Miasta w Sanoku
ul. Rynek 1
38-500 Sanok
tel. 013 465 28-00
email: umsanok@ks.onet.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl