Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta w Sanoku
  
25-02-2024, Niedziela, 15:25


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania MPZP

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Sanoka


Na podstawie art. 39 ust.1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), informuję o przystąpieniu do opracowywania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w dzielnicy Olchowce miasta Sanoka, o nazwie „CHROBREGO - IV”.
Projekt planu będzie opracowywany zgodnie z uchwałą nr XLI/309/09 Rady Miasta Sanoka z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotem ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest obszar położony w Sanoku w dzielnicy Olchowce, po wschodniej stronie ulicy Chrobrego, pomiędzy terenami zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej od zachodu, terenem „Adidasa” od północy, terenami rolnymi i zadrzewionymi od wschodu, ulicą Wylotową i terenami rolnymi od południa.
Granice obszaru objętego planem określone są na załączniku graficznym do wyżej wymienionej uchwały. Powierzchnia obszaru objętego uchwałą wynosi ok. 14,05 ha.
Celem planu będzie między innymi wprowadzenie w tym obszarze funkcji mieszkaniowej.

Z niezbędną dokumentacją sprawy, w tym z :
- treścią wyżej wymienionej uchwały wraz z załącznikiem graficznym, na którym oznaczone są granice obszaru objętego uchwałą,
- założeniami do projektu wyżej wymienionego dokumentu,
- opracowaniem ekofizjograficznym dla obszaru objętego uchwałą,
- wnioskami instytucji i organów, o których mowa w art. 17 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), właściwych do uzgadniania i opiniowania projektu planu, złożonymi na etapie zawiadomień o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego
można zapoznać się w Urzędzie Miasta Sanoka, w godzinach pracy urzędu.

Dane o opracowaniu ekofizjograficznym dla obszaru objętego uchwałą zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199 poz. 1227 z późn. zm.).

Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi w terminie do dnia 30 lipca 2010 r., na piśmie do Burmistrza Miasta Sanoka, na adres Urzędu Miasta Sanoka, 38-500 Sanok, ul. Rynek 1, w postaci elektronicznej na adres e-mail: architektura@um.sanok.pl lub ustnie do protokołu.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Sanoka.


 


Autor: Sanok Urząd Miasta
Data: 2010-07-12 16:42:15
Udostępnił: Krzysztof Ćwiąkała
Data: 2010-07-12 16:43:20

Rejestr zmian


Urząd Miasta w Sanoku
ul. Rynek 1
38-500 Sanok
tel. 013 465 28-00
email: umsanok@ks.onet.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl