Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta w Sanoku
  
25-02-2024, Niedziela, 16:37


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Wyłożenie do publicznego wglądu zmiany MPZP

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Sanoka

Na podstawie art. 39 ust.1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) informuję o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany części obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w dzielnicy Błonie w Sanoku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Granice obszaru objętego zmianą planu określa załącznik graficzny do uchwały Rady Miasta Sanoka nr LII/398/09 z dnia 26 listopada 2009 r. o przystąpieniu do sporządzenia ww. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Z niezbędną dokumentacją sprawy, w tym z :
- ww. projektem zmiany planu,
- prognozą oddziaływania na środowisko,
- opracowaniem ekofizjograficznym,
- wnioskami, uzgodnieniami i opiniami instytucji i organów, o których mowa w art. 17 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), właściwych do uzgadniania i opiniowania projektu zmiany planu,
- opiniami, o których mowa w art. 54 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199 poz. 1227 z późn. zm.),

można zapoznać się w dniach od 12.07.2010 r. do 10.08.2010 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Sanoku, 38-500 Sanok, ul. Rynek 1, pok. nr pok. nr 54 w godzinach od 8:00 do 14:00.

Dane o wyżej wymienionych dokumentach stanowiących dokumentację sprawy zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199 poz. 1227 z późn. zm.).

Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi w postępowaniu dotyczącym strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 31.08.2010r., na piśmie do Burmistrza Miasta Sanoka, na adres Urzędu Miasta Sanoka, 38-500 Sanok, ul. Rynek 1,
w postaci elektronicznej na adres e-mail: architektura@um.sanok.pl lub ustnie do protokołu.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Sanoka.


 


Autor: Sanok Urząd Miasta
Data: 2010-07-02 08:53:51
Udostępnił: Krzysztof Ćwiąkała
Data: 2010-07-02 08:55:42

Rejestr zmian


Urząd Miasta w Sanoku
ul. Rynek 1
38-500 Sanok
tel. 013 465 28-00
email: umsanok@ks.onet.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl