Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta w Sanoku
  
25-02-2024, Niedziela, 17:32


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Budowa sieci ciepłowniczej od ul. Jana Pawła II do ul. Mickiewicza w Sanoku
Treść ARCHIWALNA !

Sanok, dnia 12.04.2010r

TG.A.III.7624/17/10


OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta Sanoka, działając na podstawie art. 61 § 1 i 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( tj. Dz.U. z 1980r. Nr 9 poz. 26 z późn. zm. ), art. 74 ust. 3 ustawy z dnia
3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz.1227), zawiadamia, że w dniu 6 kwietnia 2010r. na wniosek Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 59, 38-500 Sanok, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą: „Budowa sieci ciepłowniczej od ul. Jana Pawła II do ul. Mickiewicza w Sanoku ”, obejmującego działki Nr 232/8, 232/2, 245/18, 231, 245/36, 245/17, 245/28, 245/29, 344/86, 344/95, 344/118, 344/108, 1500, 1501/1, 1501/2, 1/44, 20, 1/35, 21, 1/36 położone w rejonie ulic Jana Pawła II i Mickiewicza, obręb Wójtowstwo i Śródmieście.
Burmistrz Miasta Sanoka wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sanoku o wyrażenie opinii w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia inwestycyjnego
Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Geodezji, Architektury i Planowania Przestrzennego  Urzędu Miasta Sanoka, ul. Rynek 1, pok. 52 w godzinach pracy Urzędu.


Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Sanoku bip.um.sanok.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie tutejszego organu i w miejscu planowanego przedsięwzięcia.


 


Autor: Sanok Urząd Miasta
Data: 2010-04-14 13:54:37
Udostępnił: Krzysztof Ćwiąkała
Data: 2010-04-14 13:55:34

Rejestr zmian


Urząd Miasta w Sanoku
ul. Rynek 1
38-500 Sanok
tel. 013 465 28-00
email: umsanok@ks.onet.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl