Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta w Sanoku
  
29-02-2024, Czwartek, 22:51


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Budowa drogi – łącznika ul. Wolna – Robotnicza etap II
Treść ARCHIWALNA !

Sanok, dnia 22.02.2010r

TG.A.III.7624/8/10


OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta Sanoka, działając na podstawie art. 61 § 1 i 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( tj. Dz.U. z 1980r. Nr 9 poz. 26 z późn. zm. ), art. 74 ust. 3 ustawy z dnia
3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz.1227), zawiadamia, że w dniu 11 lutego 2010r. na wniosek Gminy Miasta Sanoka, ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą: „Budowa drogi – łącznika ul. Wolna – Robotnicza etap II” obejmującego działki Nr 1130/15, 1213/67, 1213/75, 1229/8, 1816/4, 1817/2, 1823, 1904, 1906/1, 1906/2, 1906/4, 1908/1, 1908/2, 1908/3, 1909/2, 1909/3, 1914/5, 1914/6, 1964/2, 1970/2, 1970/3, 1981/2, 1981/3, 1982/2, 1982/3, 1983/4, 1983/5, 1983/7, 1983/8, 1985/2, 1982/3, 1988/2, 1988/3, 2000/6, 2000/7, 2053/2, 2053/3, 2056/2, 2056/3, 2057/2, 2057/3, 2061/1, 2061/2, 2061/3, 2061/4, 2061/5, 2061/7, 2061/8, 2064, 2070/4, 29/11, 2934, 2935, 2936, 2937, 2941, 2943 położone przy ul. Wolnej i Robotniczej, obręb Posada.


Burmistrz Miasta Sanoka wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sanoku o wyrażenie opinii w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia inwestycyjnego
Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Geodezji, Architektury i Planowania Przestrzennego  Urzędu Miasta Sanoka, ul. Rynek 1, pok. 52 w godzinach pracy Urzędu.


Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Sanoku bip.um.sanok.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie tutejszego organu i w miejscu planowanego przedsięwzięcia.


 


Autor: Sanok Urząd Miasta
Data: 2010-02-23 13:42:49
Udostępnił: Krzysztof Ćwiąkała
Data: 2010-02-23 13:44:16

Rejestr zmian


Urząd Miasta w Sanoku
ul. Rynek 1
38-500 Sanok
tel. 013 465 28-00
email: umsanok@ks.onet.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl