Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta w Sanoku
  
29-02-2024, Czwartek, 22:53


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sanoka
Treść ARCHIWALNA !

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Sanoka

 Na podstawie art. 39 ust.1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) informuję o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta

Sanoka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w zakresie obszarów:
- obszar nr 2 - w rejonie ul. Kółkowej,
- obszar nr 6 - w rejonie ul. Stróżowskiej (była prochownia),
- obszar nr 8 - w rejonie ul. Żwirki i Wigury, ul. Traugutta i ul. Staszica (stadion
„Wierchy”),
- obszar nr 9 - w rejonie ul. Kościuszki i ul. Gieli,
- obszar nr 10 - pomiędzy ul. Jagiellońską a ul. Daszyńskiego (parking
tzw. „Okęcie”),
- obszar nr 11 - przy ul. Lipińskiego (plac targowy),
których granice zostały określone na załączniku graficznym do uchwały nr XXXII/237/08 Rady Miasta Sanoka z 23 września 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Sanoka.

Z niezbędną dokumentacją sprawy, w tym z :

- ww. projektem zmiany studium w zakresie obszarów nr 2, 6, 8-11,
- prognozą oddziaływania na środowisko,
- opracowaniami ekofizjograficznymi dla obszarów objętych zmianą studium,
- wnioskami, opiniami i uzgodnieniami instytucji i organów, o których mowa w art. 11 pkt 6, 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), właściwych do uzgadniania i opiniowania projektu zmiany studium,
- opiniami, o których mowa w art. 54 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), wyrażonymi przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

można zapoznać się w dniach od 16.10.2009 r. do 30.11.2009 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Sanoku, 38-500 Sanok, ul. Rynek 1, pok. nr 54, w godzinach od 8:00 do 15:00.

Dane o wyżej wymienionych dokumentach stanowiących dokumentację sprawy zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199 poz. 1227 z późn. zm.).

Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi w postępowaniu dotyczącym strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 21.12.2009 r., na piśmie do Burmistrza Miasta Sanoka, na adres Urzędu Miasta Sanoka, 38-500 Sanok, ul. Rynek 1, w postaci elektronicznej na adres e-mail: architektura@um.sanok.pl  lub ustnie do protokołu.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Sanoka.


Autor: Sanok Urząd Miasta
Data: 2009-10-02 00:00:00
Udostępnił: Krzysztof Ćwiąkała
Data: 2009-10-02 10:19:31
Modyfikował(a): Krzysztof Ćwiąkała
Data: 2009-10-02 12:04:42

Rejestr zmian


Urząd Miasta w Sanoku
ul. Rynek 1
38-500 Sanok
tel. 013 465 28-00
email: umsanok@ks.onet.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl