Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta w Sanoku
  
19-07-2024, Piątek, 08:05


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

MPZP "WIERCHY"
Treść ARCHIWALNA !
OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta SanokaNa podstawie art. 39 ust.1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) informuję o przystąpieniu do opracowywania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w dzielnicy Śródmieście miasta Sanoka, o nazwie „Wierchy”.
Projekt planu będzie opracowywany zgodnie z uchwałą nr XXXVI/291/08 Rady Miasta Sanoka z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotem ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest obszar położony w Sanoku w dzielnicy Śródmieście, pomiędzy ulicami: Żwirki i Wigury, Traugutta, Staszica, a „Domem Turysty”.
Granice obszaru objętego planem określone są na załączniku graficznym do wyżej wymienionej uchwały. Powierzchnia obszaru objętego uchwałą wynosi ok. 2,22 ha.
Celem planu będzie między innymi wprowadzenie w tym obszarze funkcji usługowych i określenie granicy terenu przeznaczonego pod budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m².


Z niezbędną dokumentacją sprawy, w tym z :
- treścią wyżej wymienionej uchwały wraz z załącznikiem graficznym, na którym oznaczone są granice obszaru objętego uchwałą,
- założeniami do projektu wyżej wymienionego dokumentu,
- opracowaniem ekofizjograficznym dla obszaru objętego uchwałą,
- wnioskami instytucji i organów, o których mowa w art. 17 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), właściwych do uzgadniania i opiniowania projektu planu, złożonymi na etapie zawiadomień o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego
można zapoznać się w Urzędzie Miasta Sanoka, w godzinach pracy urzędu.

Dane o opracowaniu ekofizjograficznym dla obszaru objętego uchwałą zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199 poz. 1227 z późn. zm.).

Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi w terminie do dnia 21 września 2009 r., na piśmie do Burmistrza Miasta Sanoka, na adres Urzędu Miasta Sanoka, 38-500 Sanok, ul. Rynek 1, w postaci elektronicznej na adres e-mail: architektura@um.sanok.pl lub ustnie do protokołu.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Sanoka.


Autor: Sanok Urząd Miasta
Data: 2008-08-28 00:00:00
Udostępnił: Krzysztof Ćwiąkała
Data: 2009-08-28 14:58:41

Rejestr zmian


Urząd Miasta w Sanoku
ul. Rynek 1
38-500 Sanok
tel. 013 465 28-00
email: umsanok@ks.onet.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl