Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta w Sanoku
  
26-02-2024, Poniedziałek, 19:01


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Przebudowa Placu Św. Michała i ulic Piłsudskiego, Grzegorza Wałowej oraz przebudowa i budowa nowych odcinków sieci: kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, gazowej, teletechnicznej, energetycznej i oświetlenia ulicznego
Treść ARCHIWALNA !

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA SANOKA

z dnia 17 lipca 2009

Na podstawie art. 21 ust 1 i 2 pkt.8 , art. 29, art. 30, art. 31, art. 32,art. 33 ust. 1, art. 34, art. 35, art.37 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227)

Informuje się wszystkich zainteresowanych, że zostało wydane postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz brak obowiązku sporządzenia raportu oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko będącego elementem postępowania w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji pod nazwą: „Przebudowa Placu Św. Michała i ulic Piłsudskiego, Grzegorza Wałowej oraz przebudowa i budowa nowych odcinków sieci: kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, gazowej, teletechnicznej, energetycznej i oświetlenia ulicznego”, przewidzianej do realizacji na działkach Nr 158, 579/3, 579/4, 582/4, 582/5, 582/6, 582/7, 672/1, 672/2, 673, 677, 681/2, 684, 686, 698, 579/6, 685 , obręb Śródmieście.

Organem właściwym do wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację inwestycji jest Burmistrz Miasta Sanoka.

Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są:

 

1.   Starosta Powiatowy w Sanoku

2.   Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sanoku

 

Każdy ma prawo do zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz składania uwag i wniosków w prowadzonym postępowaniu administracyjnym z udziałem społeczeństwa , w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia inwestycyjnego w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia tj. do dnia 31 lipca 2009 r.

 

Uwagi i wnioski można kierować:

1.     w formie pisemnej do Urzędu Miasta Sanoka, 38-500 Sanok, ul. Rynek 1, Wydziału Geodezji,  Architektury i Planowania Przestrzennego - Urzędu Miasta Sanoka, ul. Rynek 1, pok. 54 w godzinach pracy Urzędu,

2.     ustnie do protokołu,

3.     za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 o podpisie elektronicznym ( Dz. U. Nr 130 poz. 1450    z póz. zm.) na adres e-mail : architektura@um.sanok.pl

 

Wnioski złożone po upływie terminu o którym mowa w niniejszym obwieszczeniu pozostają bez rozpatrzenia.


Autor: Sanok Urząd Miasta
Data: 2009-07-17 00:00:00
Udostępnił: Krzysztof Ćwiąkała
Data: 2009-07-17 08:50:34

Rejestr zmian


Urząd Miasta w Sanoku
ul. Rynek 1
38-500 Sanok
tel. 013 465 28-00
email: umsanok@ks.onet.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl