Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta w Sanoku
  
15-06-2024, Sobota, 02:41


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Budowa sieci wodociągowej
Treść ARCHIWALNA !

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA SANOKA
z dnia 19 czerwca 2009r


o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Zgodnie z art. 21, art. 30, art. 33, art. 79 ust.1, art.71 ust.2 pkt. 2 w związku z art.74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz.1227) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz.1071 z późn. zm. )
informuje się wszystkich zainteresowanych, że został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej”, na działkach nr: 120, 158, 672/1 położonych przy ul. Żwirki i Wigury, Sobieskiego i Piłsudskiego, obręb Śródmieście, w mieście Sanok.
Każdy ma prawo do zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz składania uwag i wniosków w prowadzonym postępowaniu administracyjnym z udziałem społeczeństwa, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia inwestycyjnego w terminie 21 dni od daty ukazania się obwieszczenia tj. do dnia 10 lipca 2009r.
Uwagi i wnioski można kierować:
1. w formie pisemnej do Urzędu Miasta Sanoka, 38-500 Sanok, ul. Rynek 1, Wydziału Geodezji, Architektury i Planowania Przestrzennego  Urzędu Miasta Sanoka, ul. Rynek 1, pok. 54 w godzinach pracy Urzędu,
2. ustnie do protokołu,
3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130 poz. 1450 z póz zm.), na adres e-mail : architektura@um.sanok.pl
Wnioski złożone po upływie terminu o którym mowa w niniejszym obwieszczeniu pozostają bez rozpatrzenia.


Autor: Sanok Urząd Miasta
Data: 2009-06-19 00:00:00
Udostępnił: Krzysztof Ćwiąkała
Data: 2009-06-19 13:27:48
Modyfikował(a): Krzysztof Ćwiąkała
Data: 2009-06-19 13:29:05

Rejestr zmian


Urząd Miasta w Sanoku
ul. Rynek 1
38-500 Sanok
tel. 013 465 28-00
email: umsanok@ks.onet.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl