Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta w Sanoku
  
26-02-2024, Poniedziałek, 19:36


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Przebudowa Placu Św. Michała i ulic Piłsudskiego, Grzegorza, Wałowej oraz przebudowa i budowa nowych odcinków siei: kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, gazowej, teletechnicznej, energetycznej i oświetlenia ulicznego
Treść ARCHIWALNA !

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA SANOKA
z dnia 5 czerwca 2009r


o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Zgodnie z art. 21, art. 30, art. 33, art. 79 ust.1, art.71 ust.2 pkt. 2 w związku z art.74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz.1227) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz.1071 z późn. zm.)

informuje się wszystkich zainteresowanych, że został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa Placu Św. Michała i ulic Piłsudskiego, Grzegorza, Wałowej oraz przebudowa i budowa nowych odcinków siei: kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, gazowej, teletechnicznej, energetycznej i oświetlenia ulicznego”, na działkach nr 158, 579/3, 579/4, 582/4, 582/5, 582/6, 582/7, 672/1, 672/2, 673, 677, 681/2, 684, 686, 698, 579/6, 685 położonych przy ul. Plac Św. Michała, Piłsudskiego, Grzegorza i Wałowej, obręb Śródmieście, w mieście Sanok.

Każdy ma prawo do zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz składania uwag i wniosków w prowadzonym postępowaniu administracyjnym z udziałem społeczeństwa, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia inwestycyjnego w terminie 21 dni od daty ukazania się obwieszczenia tj. od dnia 5 czerwca 2009r do dnia 26 czerwca 2009r.

Uwagi i wnioski można kierować:
1. w formie pisemnej do Urzędu Miasta Sanoka, 38-500 Sanok, ul. Rynek 1, Wydziału Geodezji, Architektury i Planowania Przestrzennego  Urzędu Miasta Sanoka, ul. Rynek 1, pok. 54 w godzinach pracy Urzędu,
2. ustnie do protokołu,
3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130 poz. 1450 z póz. zm.) , na adres e-mail : architektura@um.sanok.pl

Wnioski złożone po upływie terminu o którym mowa w niniejszym ogłoszeniu pozostają bez rozpatrzenia.


Autor: Sanok Urząd Miasta
Data: 2009-06-05 00:00:00
Udostępnił: Krzysztof Ćwiąkała
Data: 2009-06-05 13:56:14

Rejestr zmian


Urząd Miasta w Sanoku
ul. Rynek 1
38-500 Sanok
tel. 013 465 28-00
email: umsanok@ks.onet.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl