Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta w Sanoku
  
26-02-2024, Poniedziałek, 19:50


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Realizacja projektu pod nazwą „Galicyjski rynek- budowa sektora miejskiego w Parku Etnograficznym w Sanoku” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet XI Kultura i dziedzictwo Kulturowe. Działanie 11.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregion
Treść ARCHIWALNA !
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA SANOKA
z dnia 15 maja 2009r
 

Na podstawie art. 29, art. 30, art. 31, art. 32, art. 34, art. 35,art.37 ustawy z dnia 3 października 2009r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
( Dz. U. Nr 199, poz.1227)

informuje się wszystkich zainteresowanych o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, dla inwestycji pod nazwą: Realizacja projektu pod nazwą „Galicyjski rynek- budowa sektora miejskiego w Parku Etnograficznym w Sanoku” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet XI Kultura i dziedzictwo Kulturowe. Działanie 11.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym.
na działkach Nr 13, 28/1, 7444/3, 771/2 obręb Wójtostwo, Olchowce w mieście Sanok.

Organem właściwym do wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację inwestycji jest Burmistrz Miasta Sanoka.
Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są:

1. Starosta Powiatowy w Sanoku
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sanoku

Każdy ma prawo do zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz składania uwag i wniosków w prowadzonym postępowaniu administracyjnym z udziałem społeczeństwa , w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia inwestycyjnego w terminie 21 dni od daty ukazania się obwieszczenia tj. do dnia 08 czerwca 2009r.

Uwagi i wnioski można kierować:
1. w formie pisemnej do Urzędu Miasta Sanoka, 38-500 Sanok, ul. Rynek 1, Wydziału Geodezji, Architektury i Planowania Przestrzennego  Urzędu Miasta Sanoka, ul. Rynek 1, pok. 54 w godzinach pracy Urzędu,
2. ustnie do protokołu,
3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 o podpisie elektronicznym ( Dz. U. Nr 130 poz. 1450 z póz. zm.) , na adres e-mail : architektura@um.sanok.pl

Wnioski złożone po upływie terminu o którym mowa w niniejszym obwieszczeniu pozostają bez rozpatrzenia.

Autor: Sanok Urząd Miasta
Data: 2009-05-15 00:00:00
Udostępnił: Krzysztof Ćwiąkała
Data: 2009-05-15 14:02:40
Modyfikował(a): Krzysztof Ćwiąkała
Data: 2009-05-15 14:04:37

Rejestr zmian


Urząd Miasta w Sanoku
ul. Rynek 1
38-500 Sanok
tel. 013 465 28-00
email: umsanok@ks.onet.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl