Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta w Sanoku
  
13-06-2024, Czwartek, 15:08


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Budowa drogi – ul. Łokietka
Treść ARCHIWALNA !

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA SANOKA
z dnia 8 maja 2009r

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Zgodnie z art. 21, art. 30, art. 33, art. 79 ust.1, art.71 ust.2 pkt. 2 w związku z art.74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz.1227) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz.1071 z późn. zm. )


informuje się wszystkich zainteresowanych, że został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa drogi – ul. Łokietka” na działkach Nr 143, 178/9, 178/17, 177/20, 179/3, 177/14, 182/117, obręb Olchowce w mieście Sanok.


Każdy ma prawo do zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz składania uwag i wniosków w prowadzonym postępowaniu administracyjnym z udziałem społeczeństwa, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia inwestycyjnego w terminie 21 dni od daty ukazania się obwieszczenia tj. od dnia 8 maja 2009r do dnia 29 maja 2009r.

Uwagi i wnioski można kierować:
1. w formie pisemnej do Urzędu Miasta Sanoka, 38-500 Sanok, ul. Rynek 1, Wydziału Geodezji, Architektury i Planowania Przestrzennego  Urzędu Miasta Sanoka, ul. Rynek 1, pok. 54 w godzinach pracy Urzędu,
2. ustnie do protokołu,
3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130 poz. 1450 z póz. zm.) , na adres e-mail : architektura@um.sanok.pl

Wnioski złożone po upływie terminu o którym mowa w niniejszym ogłoszeniu pozostają bez rozpatrzenia.


Autor: Sanok Urząd Miasta
Data: 2009-05-08 00:00:00
Udostępnił: Krzysztof Ćwiąkała
Data: 2009-05-11 08:52:42

Rejestr zmian


Urząd Miasta w Sanoku
ul. Rynek 1
38-500 Sanok
tel. 013 465 28-00
email: umsanok@ks.onet.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl