Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta w Sanoku
  
27-02-2024, Wtorek, 08:56


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Chrobrego - IV”

 

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA SANOKA

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Chrobrego - IV”
terenu położonego w dzielnicy Olchowce miasta Sanoka

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012 poz. 647), art. 54 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLI/309/09 Rady Miasta Sanoka z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego


zawiadamiam

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Chrobrego - IV” terenu położonego w dzielnicy Olchowce miasta Sanoka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Przedmiotem wyłożenia w zakresie części graficznej jest rysunek planu, na którym część objętą wyłożeniem oznaczono linią ciągłą koloru czerwonego (tereny MN7 i KDW4). Pozostała treść rysunku planu nie jest przedmiotem niniejszego wyłożenia. Przedmiotem wyłożenia w zakresie części tekstowej jest tekst projektu planu zaznaczony czcionką koloru czerwonego. Pozostała treść tekstu planu nie jest przedmiotem niniejszego wyłożenia.

Wyłożenie odbędzie się w dniach od 9 listopada 2012 r. do 30 listopada 2012 r., w siedzibie Urzędu Miasta w Sanoku, ul. Rynek 1, pokój nr 54, w godzinach od 8:00 do 15:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 23 listopada 2012 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Sanoku, ul. Rynek 1, pokój nr 64 (Sala Herbowa), o godzinie 14:00.

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Sanoka na adres Urzędu Miasta Sanoka, 38-500 Sanok, ul. Rynek 1, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
14 grudnia 2012 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Uwagi w postaci elektronicznej należy przesłać na adres e-mail: architektura@um.sanok.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Sanoka.
Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta w Sanoku, ul. Rynek 1, pokój nr 54,w godzinach od 8 do 15.

 


 


Autor: Sanok Urząd Miasta
Data: 2012-11-02 09:18:00
Udostępnił: Krzysztof Ćwiąkała
Data: 2012-11-02 09:25:32
Modyfikował(a): Krzysztof Ćwiąkała
Data: 2012-11-06 12:51:19

Rejestr zmian


Urząd Miasta w Sanoku
ul. Rynek 1
38-500 Sanok
tel. 013 465 28-00
email: umsanok@ks.onet.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl