Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta w Sanoku
  
13-06-2024, Czwartek, 14:48


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Przystąpienie do opracowania II zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego


OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Sanoka

Na podstawie art. 39 ust.1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) informuję o przystąpieniu do opracowywania projektu II zmiany “Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” miasta Sanoka.

Projekt zmiany studium będzie opracowywany zgodnie z uchwałą nr XLVIII/ 364 /09 Rady Miasta Sanoka z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia ww. zmiany studium, zmienionej uchwałą nr LXII/ 454 /10 Rady Miasta Sanoka z dnia 17 czerwca 2010 r.
Granice obszarów objętych zmianą studium określone są na załącznikach graficznych nr 1 i 2 do wyżej wymienionej uchwały.

Z niezbędną dokumentacją sprawy, w tym z:
- treścią wyżej wymienionych uchwał wraz z załącznikami graficznymi nr 1 i 2, na których oznaczone są granice obszarów objętych uchwałą,
- założeniami do projektu wyżej wymienionego dokumentu,
- opracowaniem ekofizjograficznym dla obszarów objętych uchwałą
można zapoznać się w Urzędzie Miasta w Sanoku, 38-500 Sanok, ul. Rynek 1, w godzinach pracy urzędu.

Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi w terminie do dnia 7 lutego 2011 r. na piśmie do Burmistrza Miasta Sanoka, na adres Urzędu Miasta w Sanoku, 38-500 Sanok, ul. Rynek 1, w postaci elektronicznej na adres e-mail: architektura@um.sanok.pl lub ustnie do protokołu.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Sanoka.


Burmistrz Miasta Sanoka

Wojciech Blecharczyk

 


Autor: Sanok Urząd Miasta
Data: 2011-01-07 12:48:33
Udostępnił: Krzysztof Ćwiąkała
Data: 2011-01-07 12:49:13

Rejestr zmian


Urząd Miasta w Sanoku
ul. Rynek 1
38-500 Sanok
tel. 013 465 28-00
email: umsanok@ks.onet.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl