Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta w Sanoku
  
13-06-2024, Czwartek, 15:03


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Przystąpienie do opracowania zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Sanoka

Na podstawie art. 39 ust.1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) informuję o przystąpieniu do opracowywania projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część dzielnicy Błonie przy ul. Kochanowskiego w Sanoku. Projekt zmiany planu będzie opracowywany zgodnie z uchwałą nr LXII/ 457 /10 Rady Miasta Sanoka z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia ww. zmiany planu.
Granice obszaru objętego zmianą planu określone są na załączniku graficznym do wyżej wymienionej uchwały.

Z niezbędną dokumentacją sprawy, w tym z:
- treścią wyżej wymienionej uchwały wraz z załącznikiem graficznym, na których oznaczone są granice obszaru objętego uchwałą,
- założeniami do projektu wyżej wymienionego dokumentu,
- opracowaniem ekofizjograficznym dla obszaru objętego uchwałą
można zapoznać się w Urzędzie Miasta w Sanoku, 38-500 Sanok, ul. Rynek 1, w godzinach pracy urzędu.

Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi w terminie do dnia 7 lutego 2011 r. na piśmie do Burmistrza Miasta Sanoka, na adres Urzędu Miasta w Sanoku, 38-500 Sanok, ul. Rynek 1, w postaci elektronicznej na adres e-mail: architektura@um.sanok.pl lub ustnie do protokołu.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Sanoka.


Burmistrz Miasta Sanoka

Wojciech Blecharczyk

 


Autor: Sanok Urząd Miasta
Data: 2011-01-07 12:47:07
Udostępnił: Krzysztof Ćwiąkała
Data: 2011-01-07 12:47:44

Rejestr zmian


Urząd Miasta w Sanoku
ul. Rynek 1
38-500 Sanok
tel. 013 465 28-00
email: umsanok@ks.onet.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl