Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta w Sanoku
  
26-05-2024, Niedziela, 00:59


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Przystąpienie do opracowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Sanoka

Na podstawie art. 39 ust.1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) informuję o przystąpieniu do opracowywania projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu położonego w dzielnicy Olchowce m. Sanoka, o nazwie „Nad Sanem – I”. Projekt planu będzie opracowywany zgodnie z uchwałą nr LXII/ 456 /10 Rady Miasta Sanoka z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia ww. planu.
Granice obszaru objętego planem określone są na załączniku graficznym do wyżej wymienionej uchwały.

Z niezbędną dokumentacją sprawy, w tym z:
- treścią wyżej wymienionej uchwały wraz z załącznikiem graficznym, na których oznaczone są granice obszaru objętego uchwałą,
- założeniami do projektu wyżej wymienionego dokumentu,
- opracowaniem ekofizjograficznym dla obszaru objętego uchwałą
można zapoznać się w Urzędzie Miasta w Sanoku, 38-500 Sanok, ul. Rynek 1, w godzinach pracy urzędu.

Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi w terminie do dnia 7 lutego 2011 r. na piśmie do Burmistrza Miasta Sanoka, na adres Urzędu Miasta w Sanoku, 38-500 Sanok, ul. Rynek 1, w postaci elektronicznej na adres e-mail: architektura@um.sanok.pl lub ustnie do protokołu.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Sanoka.


Burmistrz Miasta Sanoka

Wojciech Blecharczyk


 


Autor: Sanok Urząd Miasta
Data: 2011-01-07 12:46:25
Udostępnił: Krzysztof Ćwiąkała
Data: 2011-01-07 12:47:01

Rejestr zmian


Urząd Miasta w Sanoku
ul. Rynek 1
38-500 Sanok
tel. 013 465 28-00
email: umsanok@ks.onet.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl