Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta w Sanoku
  
19-07-2024, Piątek, 08:48


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA SANOKA


OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Sanoka

 


Na podstawie art. 39 ust.1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) informuję o przystąpieniu do opracowywania zmiany części obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w dzielnicy Błonie w Sanoku.
Projekt zmiany planu będzie opracowywany zgodnie z uchwałą nr LII/398/09 Rady Miasta Sanoka z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie przystąpienia do ww. zmiany planu. Granice obszaru objętego zmianą planu określone są na załączniku graficznym do wyżej wymienionej uchwały.

Z niezbędną dokumentacją sprawy, w tym z :
- treścią wyżej wymienionej uchwały wraz z załącznikiem graficznym, na którym oznaczone są granice obszaru objętego uchwałą,
- opracowaniem ekofizjograficznym,
- założeniami do projektu wyżej wymienionego dokumentu,
- wnioskami instytucji i organów, o których mowa w art. 17 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), właściwych do uzgadniania i opiniowania projektu zmiany planu, złożonymi na etapie zawiadomień o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania zmiany planu
można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta w Sanoku, 38-500 Sanok, ul. Rynek 1, w godzinach pracy urzędu.

Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi w terminie do dnia 1 marca 2010 r., na piśmie do Burmistrza Miasta Sanoka, na adres Urzędu Miasta w Sanoku, 38-500 Sanok, ul. Rynek 1, w postaci elektronicznej na adres e-mail: architektura@um.sanok.pl lub ustnie do protokołu.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Sanoka.


Autor: Sanok Urząd Miasta
Data: 2010-02-05 09:06:04
Udostępnił: Krzysztof Ćwiąkała
Data: 2010-02-05 09:08:16

Rejestr zmian


Urząd Miasta w Sanoku
ul. Rynek 1
38-500 Sanok
tel. 013 465 28-00
email: umsanok@ks.onet.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl