Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta w Sanoku
  
30-05-2024, Czwartek, 18:52


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Treść ARCHIWALNA !

                           OGŁOSZENIE 
                  Burmistrza Miasta SanokaNa podstawie art. 39 ust.1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) informuję o przystąpieniu do opracowywania projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Sanoka, zgodnie z uchwałą nr XXXII/237/08 Rady Miasta Sanoka z dnia 23 września 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Sanoka.

Zgodnie z ww. uchwałą przedmiotem zmiany studium będzie:
- określenie w studium obszarów pod budowę obiektów wieloprzestrzennych o pow. sprzedaży powyżej 2000 m2,
- obszar pomiędzy ul. Rymanowską a torami kolejowymi (obecnie baza PGNiG),
- obszar w rejonie ul. Żwirki i Wigury, ul. Traugutta i ul. Staszica (obecnie stadion „Wierchy”),
- obszar w rejonie ul. Kościuszki i ul. Gieli,
- obszar pomiędzy ul. Jagiellońską a ul. Daszyńskiego (obecnie parking tzw. „Okęcie”)
- obszar przy ul. Lipińskiego (obecnie plac targowy),
- zmiana przeznaczenia części terenu oznaczonego w studium – „obszary otwarte” oraz „inne tereny zieleni o ważnych funkcjach przyrodniczych” – pod budownictwo mieszkaniowe,
- dwa obszary położone na północ od ul. Przemyskiej - w rejonie ul. Wylotowej i ul. Kółkowej,
- obszar położony na południe od ul. Przemyskiej – w sąsiedztwie granicy miasta,
- obszar położony w rejonie ul. Łany,
- zmiana przeznaczenia terenu oznaczonego w studium – „rejon wymagający rekultywacji” – pod usługi wielofunkcyjne.
- obszar w rejonie ul. Stróżowskiej (była prochownia),
- określenie trasy przebiegu drogi krajowej klasy G i GP – południowej obwodnicy miasta.

Z niezbędną dokumentacją sprawy, w tym z :
- treścią wyżej wymienionej uchwały wraz z załącznikiem graficznym, na którym oznaczone są granice obszarów objętych uchwałą,
- założeniami do projektu wyżej wymienionego dokumentu,
- opracowaniami ekofizjograficznymi dla obszarów objętych uchwałą,
- wnioskami instytucji i organów, o których mowa w art. 11 pkt 6, 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), właściwych do uzgadniania i opiniowania projektu zmiany studium, złożonymi na etapie zawiadomień o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium można zapoznać się w Urzędzie Miasta Sanoka, w godzinach pracy urzędu.
Dane o opracowaniach ekofizjograficznych dla obszarów objętych uchwałą zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199 poz. 1227 z późn. zm.).
Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi w terminie do dnia 20 marca 2009 r., na piśmie do Burmistrza Miasta Sanoka, na adres Urzędu Miasta Sanoka, 38-500 Sanok, ul. Rynek 1 lub w postaci elektronicznej na adres e-mail: architektura@um.sanok.pl.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Sanoka.


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. OgłoszeniePlik DOC 51.00 Kb
Autor: Sanok Urząd Miasta
Data: 2009-02-20 00:00:00
Udostępnił: Krzysztof Ćwiąkała
Data: 2009-02-19 12:28:52
Modyfikował(a): Krzysztof Ćwiąkała
Data: 2009-03-26 13:29:02

Rejestr zmian


Urząd Miasta w Sanoku
ul. Rynek 1
38-500 Sanok
tel. 013 465 28-00
email: umsanok@ks.onet.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl