Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta w Sanoku
  
17-04-2024, Środa, 10:43


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO w MOSIR Sanok
Treść ARCHIWALNA !

                                                                DYREKTOR
               MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU i REKREACJI w  SANOKU


                               Ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko

                                                     GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
                             w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sanoku
                                                 38-500 Sanok ul.Królowej Bony 4


I. Wymagania związane ze stanowiskiem:
      
     a/Wymagania niezbędne:
       - ukończone  ekonomiczne  studia  magisterskie ,uzupełniajace studia podyplomowe
        - staż pracy minimum 5 lat , w tym co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
        - ma obywatelstwo polskie,
        - ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,
        - nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu,przeciwko obrotowi
          gospodarczemu,przeciwko państwowych oraz samorządu terytorialnego,przeciwko wiarygodności
          dokumentów lub za przestępstwa karne 
          oraz: posiada:
        - umiejętność obsługi programów komputerowych  Office – Word.Excelw tym programu QWARK
          /  płatnik/
        - znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych ,ustawy o rachunkowości,ustawy
          o zamówieniach publicznych
      b/Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje:
        - całość zagadnień związanych z prawidłowym funkcjonowaniem placówki w świetle obowiązujących
           przepisów prawnych,
        - sporządzanie sprawozdań finansowych,
        - przygotowywanie planów ekonomiczno – finsnowych Ośrtodka
        - sporządzanie deklaracji podatkowych
        - sporządzanie deklaracji ZUS
        - wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
        - dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem
          finansowym
        - dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących
   operacji gospodarczych i finansowych.
               
II.  Sposób przedkładania ofert :
        - przesyłanie ofert w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem
         „ konkurs na głównego księgowego „
III. Oferta powinna zawierać:
        - zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań na tym stanowisku,
        - CV oraz list motywacyjny,
        - życiorys ,zdjęcie       
        - uwierzytelnione kserokopie  dokumentów stwierdzających kwalifikacje zawodowe,
        - oświadczenie o niekaralnośći ,
        - uwierzytelnione kopie swiadectw pracy i referencje z poprzednich miejsc pracy
        - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
          zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych /Dz.U. Nr 101 z 2002 r. poz.926 z p.zm./
          Wymagane dokumenty należy składać w terminie  do dnia 30  stycznia 2009 roku
          w sekretariacie MOSiR  do godz..14,30 lub pocztą na n/w adres w zamkniętej  kopercie
          z  napisem „Oferta na stanowisko Głównego Księgowego  MOSiR”
                  
                                                     Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
                                                               ul.Królowej Bony 4
                                                                38-500 Sanok

                        Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane


Autor: Aneta Metyk
Data: 2009-01-07 00:00:00
Udostępnił: Aneta Metyk
Data: 2009-01-07 08:23:17
Modyfikował(a): Aneta Metyk
Data: 2009-01-07 08:25:01

Rejestr zmian


Urząd Miasta w Sanoku
ul. Rynek 1
38-500 Sanok
tel. 013 465 28-00
email: umsanok@ks.onet.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl