Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta w Sanoku
  
13-07-2024, Sobota, 11:18


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na pielęgnację i konserwację zieleni w mieście Sanoku
Treść ARCHIWALNA !

 

Gmina Miasta Sanoka ul. Rynek 1, 38-500 Sanok działając na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na „Pielęgnację i konserwację zieleni w mieście Sanoku, obejmującą następujące zadania:
 
1. Utrzymanie Parku miejskiego i skarpy staromiejskiej
2.Utrzymanie 24 zorganizowanych zieleńców
3. Utrzymanie zieleni przyulicznej przy ulicach miejskich.
 
Wymagany termin realizacji zamówienia dla zadań określonych w pkt. 1 do pkt. 3 od 1 marca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na wybrane zadanie, określone w pkt. 1 do pkt. 3.
Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia dostępny jest na stronie internetowej http://bip.um.sanok.pl. lub można go odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego   w pokoju nr 9.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 1 do dnia 17 lutego 2015 r. do godz. 1000.
 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 lutego 2015 r. o godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 64.
 
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24 ustaw z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie przez Wykonawcę wadium w wysokości:
 
·      1.700,00 zł (słownie: tysiąc siedemset złotych 00/100) na zadanie określone w pkt.1.
·      4.300,00 zł (słownie: cztery tysiące trzysta złotych 00/100) na zadanie określone w pkt. 2.
·      960,00 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt złotych 00/100) na zadanie określone w pkt. 3.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty wynikające z art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ.
Kryterium wybory oferty:
·         cena (koszt) 90%,
·         zwiększenie częstotliwości koszenia powierzchni trawnikowych - 10%
Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.
 
Sanok,  luty 2015 r.
 


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. SIWZ zielen miejska w SanokuPlik DOC 710.50 Kb
Autor: Kinga Czekańska
Data: 2015-02-09 12:30:02
Udostępnił: Kinga Czekańska
Data: 2015-02-09 12:42:12

Rejestr zmian


Urząd Miasta w Sanoku
ul. Rynek 1
38-500 Sanok
tel. 013 465 28-00
email: umsanok@ks.onet.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl