Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta w Sanoku
  
13-07-2024, Sobota, 10:56


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na pielęgnację i konserwację zieleni w mieście Sanoku

Gmina Miasta Sanoka ul. Rynek 1, 38-500 Sanok działając na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na „Pielęgnację i konserwację zieleni w mieście Sanoku, obejmującą następujące zadania:

 

1. Utrzymanie Parku miejskiego i skarpy staromiejskiej
2.Utrzymanie 24 zorganizowanych zieleńców
3. Utrzymanie zieleni przyulicznej przy ulicach miejskich.
4. Utrzymanie niezagospodarowanych działek mienia komunalnego.
Wymagany termin realizacji zamówienia dla zadań określonych w pkt. 1 do pkt.4 od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na wybrane zadanie, określone w pkt. 1 do pkt. 4.
Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia dostępny jest na stronie internetowej http://bip.um.sanok.pl. lub można go odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego   w pokoju nr 9.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 1 do dnia 18 grudnia 2014 r. do godz. 1000.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 grudnia 2014 r. o godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 64.
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24 ustaw z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie przez Wykonawcę wadium w wysokości:
-        3.120,00 zł (słownie: trzy tysiące sto dwadzieścia złotych 00/100) na zadanie określone w pkt.3.1.
-        4.620,00 zł (słownie: cztery tysiące sześćset dwadzieścia złotych 00/100) na zadanie określone w pkt. 3.2.
-        810,00 zł (słownie: osiemset dziesięć złotych 00/100) na zadanie określone w pkt. 3.3.
-        2.430,00 zł (słownie: dwa tysiące czterysta trzydzieści złotych 00/100) na zadanie określone w pkt. 3.4.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty wynikające z art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ.
Kryterium wybory oferty – cena (koszt) 90%, zwiększenie częstotliwości koszenia powierzchni trawnikowych - 10%
Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.
 
Sanok, grudzień 2014 r.
 

 


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. SIWZ zielen miejska 2015Plik DOC 256.00 Kb
2. zal. 3.1. wykaz robót park miejski i skarpa staromiejska Plik DOC 75.00 Kb
3. zal. 3.2. wykaz robót 24 zorganizowane zieleńce Plik DOC 278.00 Kb
4. zal. 3.3. wykaz robót zieleń przyuliczna przy ulicach miejskichPlik DOC 126.50 Kb
5. zal. 3.4.wykaz robót niezagospodarowane działki mienia komunalnegoPlik DOC 46.50 Kb
6. wzór umowyPlik DOC 34.50 Kb
7. Załącznik nr 1.1 Utrzymanie Parku miejskiego i Skarpy StaromiejskiejPlik DOC 28.00 Kb
8. Załacznik nr 1.2 Utrzymanie 24 zorganizowanych zieleńcówPlik DOC 32.50 Kb
9. Załącznik nr 1.3 Utrzymanie zieleni przyulicznej przy ulicach miejskichPlik DOC 32.00 Kb
10. załacznik nr 1.4 Utrzymanie niezagospodarowanych działek mienia komunalnegoPlik DOC 31.50 Kb
Autor: Kinga Czekańska
Data: 2014-12-10 13:38:34
Udostępnił: Kinga Czekańska
Data: 2014-12-10 13:45:10
Modyfikował(a): Kinga Czekańska
Data: 2014-12-10 13:53:31

Rejestr zmian


Urząd Miasta w Sanoku
ul. Rynek 1
38-500 Sanok
tel. 013 465 28-00
email: umsanok@ks.onet.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl