Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta w Sanoku
  
19-05-2024, Niedziela, 19:26


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Nabór na stanowisko Mł. Referenta - TK

BURMISTRZ  MIASTA  SANOKA

 

 ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ochrony Środowiska  w Urzędzie Miasta w Sanoku, w wymiarze 1/1 etatu

 

 

1.     Wymagania związane ze stanowiskiem :

a) Wymagania niezbędne :

·   wykształcenie wyższe – minimum licencjackie, preferowane

     kierunki: prawo, administracja, zarządzanie nieruchomościami,

·   niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia

     publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe .

·  pozostałe wymagania określone w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy

    o pracownikach samorządowych.

 

b)  Wymagania dodatkowe :

          ·    ogólna znajomość przepisów z zakresu gospodarki lokalami w

                mieszkaniowym zasobie gminy, Kodeksu Postępowania

                Administracyjnego, Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego,

     ·    umiejętność organizacji pracy

     ·    cierpliwość, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,

                    ·    znajomość obsługi urządzeń biurowych (ksero, drukarki,

                          projektor)

  ·    umiejętność obsługi komputera (pakiety biurowe Office, Word,

   Excel, Power Point )

          ·    ukończone kursy, szkolenia z zakresu administracji, zarządzania

                nieruchomościami.

 

2. Podstawowy zakres wykonywanych zadań:

          ·   sporządzanie projektów list i decyzji dotyczących przydziału i

               zamiany  mieszkań,

·   czuwanie nad realizacją zatwierdzonych list przydziału mieszkań

     i realizacją wyroków sądowych o eksmisję,

·   przyjmowanie, rozpatrywanie oraz ewidencjonowanie wniosków

     o przydział i zamianę lokali mieszkalnych,

·   przygotowanie projektów miesięcznych stawek czynszu za

     lokale mieszkalne i rozstrzyganie spornych spraw czynszowych,

·   obsługa obywateli w zakresie spraw gospodarki lokalami

     gminnymi , przyjmowanie stron oraz udzielanie odpowiedzi na

 

 

     zapytania w sprawach mieszkaniowych.

 

 

3.  Wymagane dokumenty :

 a)  życiorys (CV), zdjęcie,

           b)  list motywacyjny,

           c)  oryginał lub uwierzytelniona kopia świadectwa dojrzałości lub

                dyplomu ukończenia studiów wyższych,

           d)  oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz

                o korzystaniu z pełni praw publicznych,

 e)  oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z

      oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ,

           f)  uwierzytelnione  kopie świadectw pracy z poprzednich

                miejsc zatrudnienia.

 

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 25.01.2010r. w siedzibie Urzędu Miasta w Sanoku ul. Rynek 1 w pokoju nr 1 lub przesłać pocztą na w/w adres w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta na stanowisko  młodszego referenta w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ochrony Środowiska ”.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej bip.um.sanok.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta.

         List motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą : Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późń. zm.)oraz ustawą z dnia 22 marca 1999r. o pracownikach samorządowych      (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)

 

Sanok, dnia 12.01.2010 r.                   Burmistrz Miasta Sanoka  

                                                           Wojciech  Blecharczyk

 

 

 


Autor: Sanok Urząd Miasta
Data: 2010-01-13 13:30:06
Udostępnił: Beata Dąbrowska
Data: 2010-01-13 13:33:04

Rejestr zmian


Urząd Miasta w Sanoku
ul. Rynek 1
38-500 Sanok
tel. 013 465 28-00
email: umsanok@ks.onet.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl