Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta w Sanoku
  
19-05-2024, Niedziela, 19:27


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Nabór na stanowisko mł. refernta - PIK

 

BURMISTRZ MIASTA SANOKA
 Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w wymiarze 1/1 etatu młodszego referenta w Wydziale Spraw Społecznych i Obrony Cywilnej w Urzędzie Miasta w Sanoku, ul. Rynek 1
 
1.     Wymagania związane ze stanowiskiem :
a) Wymagania niezbędne :
·       Ukończonestudia wyższe magisterskie
    o kierunku socjologia, socjalizacja, pedagogika o specjalności psychoprofilaktyka  społeczna ,
·       Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe .
·        Pozostałe wymagania określone w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych.
b) Wymagania dodatkowe :
·        Ogólna znajomość ustaw; „ O wychowaniu
    w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi”, „O przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie”,
     „O przeciwdziałaniu narkomanii”,
     „Kodeks Postępowania Administracyjnego”.
·        Umiejętności mediacyjne,                  
·        Umiejętność organizowania pracy na stanowisku,
·        Odporność psychiczna, cierpliwość, empatia, wysoki stopień komunikatywności,
·       Umiejętność obsługi komputera (pakiety biurowe Office, Word, Excel, Power Point, programy internetowe),
 
2. Podstawowy zakres wykonywanych zadań na stanowisku ds. informacji i konsultacji z zakresu problemów alkoholowych w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym przy ul. Sobieskiego 1 w Sanoku ;
 
a)  Przyjmowanie stron i udzielanie rzetelnych
     informacji dotyczących trybu postępowania
     w rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
    b) Rozpoznawanie potrzeb indywidualnych
         i środowiskowych osób i rodzin, wskazywanie
         możliwości rozwiązań oraz rodzajów pomocy 
         udzielanej na terenie miasta.
   c)  Przygotowywanie posiedzeń  komisji motywacyjnych
              oraz prowadzenie dokumentacji Miejskiej Komisji
              Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
    d) Udzielanie wsparcia psychicznego w sytuacjach
         kryzysowych osobom zgłaszającym się  w PIK.    
    e) Obsługa Alkoholowego Telefonu Zaufania.
 
3. Wymagane dokumenty :
 a) Życiorys (CV), zdjęcie,
           b) List motywacyjny,
           c) Oryginał lub uwierzytelniona kopia dyplomu
               ukończenia studiów  wyższych II stopnia,
           d) Oświadczenie o niekaralności za umyślne
               przestępstwo ścigane z skarżenia publicznego
               lub umyślne przestępstwo skarbowe ,
           e) W przypadku posiadanego stażu pracy lub
               prowadzenia działalności  gospodarczej - kopie
               świadectw pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia
                        lub dokument potwierdzający prowadzenie
              działalności gospodarczej o charakterze zgodnym
              z wymaganiami na w/w stanowisku.
 
Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 14.12.2009r. w siedzibie Urzędu Miasta w Sanoku ul. Rynek 1 w pokoju nr 1 lub przesłać pocztą na w/w adres w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Spraw Społecznych i Obrony Cywilnej
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej bip.um.sanok.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta.
 
         List motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą :
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji rekrutacji zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późń. zm.)oraz ustawą z dnia 22 marca 1999r. o pracownikach amorządowych      (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)
 
Sanok, dnia 01.12.2009 r.
 
Burmistrz  Miasta Sanoka
Wojciech Blecharczyk
 
 

 


Autor: Sanok Urząd Miasta
Data: 2009-12-02 13:59:50
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2009-12-02 14:02:33
Modyfikował(a): Admin Administrator
Data: 2009-12-08 14:11:35

Rejestr zmian


Urząd Miasta w Sanoku
ul. Rynek 1
38-500 Sanok
tel. 013 465 28-00
email: umsanok@ks.onet.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl