Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta w Sanoku
  
19-05-2024, Niedziela, 19:41


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Nabór na stanowiska Aplikanta w Straży Miejskiej

 

BURMISTRZ MIASTA SANOKA
 
Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowiska Aplikanta
w wymiarze 1/1 etatu
 w Straży Miejskiej w Sanoku
 
I. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem :
 
1)     Wymagania wynikające z przepisów ustaw o strażach gminnych, o pracownikach samorządowych oraz określone przez pracodawcę :
a)    wykształcenie średnie lub wyższe (przy wykształceniu średnim wymagany staż pracy wynosi minimum 2 lata),
b)    obywatelstwo polskie,
c)     ukończone 21 lat,
d)    uregulowany stosunek do służby wojskowej,
e)     niekaralność sądowa,
f)      nienaganna opinia,
g)     dobra sprawność psychiczna i fizyczna,
h)     korzystanie z pełni praw publicznych.
 
2)     Wymagania dodatkowe :
a)    znajomość zagadnień z zakresu uprawnień Straży Miejskich, elementów prawa administracyjnego i karnego,
b)    prawo jazdy kategorii B,
c)    umiejętność obsługi komputera, programów biurowych OFFICE (Word, Excel) oraz urządzeń biurowych,
d)    dyspozycyjność w zakresie świadczenia pracy w dni wolne i święta,
e)    komunikatywność, zdyscyplinowanie, umiejętność pracy w zespole,
f)      odporność na stres i zdolności negocjacyjne.
 
II. Podstawowy zakres obowiązków :
 
1)      Patrolowanie i kontrolowanie przydzielonego rejonu służbowego pod względem bezpieczeństwa, spokoju i porządku oraz utrzymania czystości i ładu w miejscach publicznych i prywatnych,
2)      czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego w zakresie posiadanych uprawnień,
3)      kontrola posesji, targowisk i placówek handlowych w zakresie przestrzegania przepisów porządkowych określonych ustawami i przepisami prawa miejscowego,
4)      współdziałanie w zakresie ochrony porządku podczas imprez i zgromadzeń publicznych.
 
III. Wymagane dokumenty :
 
1)     Życiorys (CV), zdjęcie,
2)     List motywacyjny,
3)    Uwierzytelniona kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
4)     Uwierzytelniona kopia prawa jazdy,
5)     Oświadczenie o niekaralności sądowej,
6)    Uwierzytelnione za zgodność z oryginałem kopie świadectw pracy, o ile kandydat posiada staż pracy,
7)    Zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza rodzinnego lub medycyny pracy o stanie zdrowia, poświadczające brak przeciwwskazań do pracy      w Straży Miejskiej,
8)     Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
9)    Uwierzytelniona kserokopia książeczki wojskowej potwierdzającej uregulowany stosunek do służby wojskowej lub zaświadczenie Komendanta WKU o stosunku do służby wojskowej (nie dotyczy kobiet).
 
IV. Wybrani kandydaci zostaną skierowani na szkolenie podstawowe dla strażników miejskich. Zatrudnienie nastąpi pod warunkiem ukończenia 
z wynikiem pozytywnym szkolenia podstawowego.
 
 
Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 18 grudnia 2009r. w siedzibie Urzędu Miasta w Sanoku ul. Rynek 1 w pokoju nr 1 lub przesłać pocztą na w/w adres w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta na stanowiska Aplikanta w Straży Miejskiej w Sanoku”.
         Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
         Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej bip.um.sanok.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta.
         List motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą : Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późń. zm.)oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych      (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458)
 
 
 
  Burmistrz Miasta Sanoka
Wojciech Blecharczyk
 
Sanok, dnia 07 grudnia 2009r.
                                                                  
                                                                    

Autor: Sanok Urząd Miasta
Data: 2009-12-08 10:34:20
Udostępnił: Beata Dąbrowska
Data: 2009-12-08 10:37:22
Modyfikował(a): Beata Dąbrowska
Data: 2009-12-08 13:42:39

Rejestr zmian


Urząd Miasta w Sanoku
ul. Rynek 1
38-500 Sanok
tel. 013 465 28-00
email: umsanok@ks.onet.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl