Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta w Sanoku
  
4-02-2023, Sobota, 01:15


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Procedura wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz.235) przewiduje wiele nowych możliwości i form sprawowania opieki nad małymi dziećmi.
Zgodnie z postanowieniami ustawy opieka ta może być sprawowana:
•    w żłobku;
•    w klubie dziecięcym;
•    przez dziennego opiekuna;
•    przez nianię.
Żłobki i kluby dziecięce mogą tworzyć i prowadzić:
•    gminy – żłobki i kluby dziecięce są wówczas tworzone i prowadzone w formie gminnych jednostek budżetowych;
•    osoby fizyczne;
•    osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy  z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r.  Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.) i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA TERENIE GMINY MIASTA SANOKA prowadzi Burmistrz Miasta Sanoka.


Procedura wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych działających na terenie Gminy Miasta Sanoka

 1.    W celu rejestracji żłobka lub klubu dziecięcego należy złożyć wniosek o wpis do rejestru wraz z załącznikami w Urzędzie Miasta w Sanoku, ul. Rynek 1 w Biurze Obsługi Klienta lub w pokoju nr 21, I piętro.
 2.    Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
 a)    w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej wyciąg z rejestru publicznego potwierdzającego status podmiotu;
 b)    oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON i identyfikacji podatkowej NIP;
 c)    oświadczenie o spełnieniu warunków lokalowych;
 d)    w przypadku osoby fizycznej oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
 3.    Podmiot jest zobowiązany do przedstawienia do wglądu:
 a)    dokumentu stwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzona opieka;
 b)    w przypadku osoby fizycznej dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;
 c)    dowód dokonania opłaty za wpis do rejestru.
 4.    Przed dokonaniem wpisu do rejestru osoby upoważnione przez Burmistrza Miasta Sanoka dokonają wizytacji lokalu w celu ustalenia czy zapewnione są bezpieczne i higieniczne warunki wychowania i opieki nad dziećmi. W trakcie wizytacji lokalu pracownicy będą wymagać od wnioskodawcy przedstawienia do wglądu opinii Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej oraz opinii właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego.
 5.    Po spełnieniu warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobków lub klubu dziecięcego, Burmistrz Miasta Sanoka wydaje zaświadczenie o wpisie do rejestru.
 6.    Burmistrz Miasta Sanoka odmawia wpisu do rejestru, w przypadku gdy:
 a)    podmiot nie spełnia warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
 b)    wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem.

Zmiany w rejestrze żłobków lub klubów dziecięcych

Podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do informowania Burmistrza Miasta Sanoka o wszelkich zmianach danych wskazanych we wniosku lub dokumentach stanowiących załączniki do wniosku wymaganych przy rejestracji w terminie 14 dni od zaistniałych zmian.

Wykreślenie z rejestru żłobków lub klubów dziecięcych

Wykreślenie z rejestru następuje w przypadku:
1.    złożenia  przez podmiot wpisany do rejestru wniosku o wykreślenie;
2.    nieusunięcie przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
3.    przekazania we wniosku oraz dołączonych do niego dokumentach informacji niezgodnych ze stanem faktycznym.
   
Opłaty wymagane przy wpisie do rejestru żłobków lub klubów dziecięcych

1.    Za wpis do rejestru żłobków lub klubów dziecięcych działających na terenie Gminy Miasta Sanoka, podmiot powinien dokonać opłatę w wysokości 200 zł. określoną uchwałą Nr XII/103/11 Rady Miasta Sanoka z dnia 21 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestracji żłobków i klubów dziecięcych.


    Opłatę należy wpłacić na konto:
     Podkarpacki Bank Spółdzielczy
Nr konta:  85 8642 0002 2001 0060 4703 00012.    Przy dokonaniu zmiany w rejestrze oraz wykreślenia z rejestru nie pobiera się opłat.
   


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Oświadczenie dotyczące orzeczenia zakazującego przedsiębiorcy wykonywania działalności objętej wpisemPlik PDF 11.31 Kb
2. Oświadczenie o niekaralnościPlik PDF 10.99 Kb
3. Oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON i identyfikacji podatkowej NIPPlik PDF 11.01 Kb
4. Rejest żłobków i klubów dziecięcychPlik PDF 13.26 Kb
5. Wniosek o wpis do rejestru żłobków lub klubów dziecięcychPlik PDF 18.67 Kb
6. Oświadczenie o spełnieniu warunków lokalowychPlik PDF 14.97 Kb
Autor: Sanok Urząd Miasta
Data: 2012-01-27 09:17:40
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2012-01-27 09:18:58
Modyfikował(a): Elżbieta Futyma
Data: 2012-01-27 09:34:12

Rejestr zmian


Urząd Miasta w Sanoku
ul. Rynek 1
38-500 Sanok
tel. 013 465 28-00
email: umsanok@ks.onet.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl