Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta w Sanoku
  
21-01-2022, Piątek, 06:20


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Ogłoszenie o naborze - Inspektor w Wydziale Kultury i Promocji

  

 BURMISTRZ MIASTA SANOKA

 

 Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy: Inspektor w Wydziale Kultury i

                          Promocji Urzędu Miasta w Sanoku, w wymiarze 1/1 etatu

 

    I. Wymagania związane ze stanowiskiem:

       1. Wymagania niezbędne: 

  a)  wykształcenie wyższe II stopnia,

  b)  minimum 5 letni staż pracy, 

  c)  doświadczenie w pracy na stanowiskach związanych z organizacją i zarządzaniem

       działalności kulturalnej,

  d)  niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub

       umyślne przestępstwo skarbowe,

  e)  pozostałe wymagania określone w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy o pracownikach

       samorządowych,

  f)  dobry stan zdrowia.

             

       2.  Wymagania dodatkowe :

                a)  znajomość przepisów  ustaw; o samorządzie gminnym, o  organizowaniu i

                      prowadzeniu działalności kulturalnej, o instytucjach kultury, o bezpieczeństwie

                      imprez masowych,

   b)  umiejętność koordynowania pracy różnych podmiotów i instytucji kultury,

               c)  komunikatywność,  wysoka kultura osobista,

               d)  dyspozycyjność do pracy w dni wolne i świąteczne,

               e)  umiejętność  negocjowania umów i kontraktów artystycznych,

               f)  znajomość obsługi urządzeń biurowych (komputer, ksero, drukarki),

               g)  biegła obsługa komputera (pakiety biurowe Office, Word, Excel, )

      

        3. Podstawowy zakres wykonywanych zadań: 

    a) organizacja ważnych wydarzeń kulturalnych w mieście,

    b)  współpraca z  instytucjami kultury  w kraju i za granicą,

b)      tworzenie kalendarza wydarzeń kulturalnych,

c)      opracowywanie programów rozwoju  życia kulturalnego miasta,

d)     działalność wydawnicza w zakresie promocji kultury,

e)      prowadzenie rejestru miejskich instytucji kultury i nadzór merytoryczny nad nimi,

f)       organizowanie i obsługa  uroczystości rocznicowych, świąt państwowych i branżowych,

g)      nawiązywanie kontaktów z przedstawicielami  środowisk twórczych i instytucjami kultury.

          4.  Informacja o warunkach pracy na stanowisku;

              a) praca narażająca na sytuacje stresowe,

              b) praca wymagająca współdziałania z  innymi podmiotami i  instytucjami  kultury,

              c) czas pracy podzielony pomiędzy zajęcia w biurze i przy organizacji i obsłudze

      imprez kulturalnych poza biurem.

  

          5. Miejsce i  otoczenie organizacyjno-techniczne;

               a)  stanowisko pracy usytuowane jest na  I piętrze  budynku Urzędu Miasta w

                    Sanoku, ul. Rynek 1.

               b)  budynek  jest wyposażony w windę i podjazd dla osób niepełnosprawnych,

   c)  praca przy monitorze komputerowym poniżej  połowy dobowego

        wymiaru czasu pracy.

 

       II.  Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych;

a)      w/w wskaźnik w miesiącu  maju 2015 r.  nie przekroczył 6%

b)      dopuszcza się możliwość zatrudnienia osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności.

 

        III. Wymagane dokumenty:

                a)  życiorys (CV),

                b)  list motywacyjny,

                c)  kopia dowodu osobistego,

    d)  oryginał lub kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych II stopnia,

                e)  kopie świadectw pracy potwierdzających  wymagany staży pracy,

                f)  oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz  o korzystaniu z

                     pełni  praw publicznych,

                g)  oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia

         publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

                h) dokumenty poświadczające doświadczenie w pracy na stanowiskach związanych

z organizacją i zarządzaniem działalności kulturalnej (świadectwa pracy, referencje, listy polecające itp.),

h)      kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w stopniu lekkim (dotyczy kandydatów zamierzających skorzystać z uprawnień określonych art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych),

i)        zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na w/w stanowisku.

                 

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 10.07.2015. w siedzibie Urzędu Miasta w Sanoku, ul. Rynek 1 w pokoju nr 1 lub przesłać pocztą na w/w adres w zamkniętej kopercie z napisem Oferta na stanowisko  „Inspektor w Wydziale Kultury i Promocji Urzędu Miasta w Sanoku”.

Aplikacje, które wpłyną po terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej bip.um.sanok.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta.

List motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1182 z późń. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014r. poz 1202 t.j.)

 

Sanok, dnia 29.06.2015 r.

 Burmistrz  Miasta Sanoka Tadeusz Pióro

  

 

 

 

 

 

 

 

 


Autor: Sanok Urząd Miasta
Data: 2015-06-29 13:55:33
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2015-06-29 13:59:17
Modyfikował(a): Beata Dąbrowska
Data: 2015-07-17 12:14:57

Rejestr zmian


Urząd Miasta w Sanoku
ul. Rynek 1
38-500 Sanok
tel. 013 465 28-00
email: umsanok@ks.onet.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl