Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta w Sanoku
  
22-05-2022, Niedziela, 19:52


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Ogłoszenie - konkyrs MOSiR

BURMISTRZ MIASTA SANOKA

 

Ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sanoku, ul. Królowej Bony 4, w wymiarze 1/1 etatu

 

I.                   Wymagania związane ze stanowiskiem:

1. Wymagania niezbędne: 

  a)  wykształcenie wyższe  II-go stopnia – preferowane kierunki administracja,

        prawo, ekonomia, zarządzanie i marketing, zarządzanie sportem, turystyka i

         rekreacja,

              b)  co najmniej  5-cio letni  staż pracy - w tym przynajmniej 2 –letni na

                    stanowiskach kierowniczych lub wykonywanie  przez co najmniej 3 lata

                    działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym

                    stanowisku,

  c)   niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub

        umyślne przestępstwo skarbowe,

  d)   pozostałe wymagania określone w art. 6  ustawy o pracownikach

        samorządowych.

  e)  dobry stan zdrowia umożliwiający  zatrudnienie na stanowisku Dyrektora

       MOSiR.

             

2.  Wymagania dodatkowe :

              a)  znajomość przepisów  ustaw; o samorządzie gminnym, o finansach

                   publicznych, o sporcie, o zamówieniach publicznych, o bezpieczeństwie imprez

                   masowych,

  b)  studia podyplomowe o kierunkach związanych z organizacją i zarządzaniem,      

  c)   doświadczenie w zarządzaniu obiektami sportowymi i organizacji  imprez

        sportowych.

              d) doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na inwestycje lub

                    programy wspierające rozwój sportu,

              e)   znajomość obsługi urządzeń biurowych (komputer, ksero, drukarki),

              f)  biegła obsługa komputera (pakiety biurowe Office, Word, Excel, )

             

      

            3. Podstawowy zakres wykonywanych zadań:  

              a) kierowanie  statutową działalnością Ośrodka i reprezentowanie go na zewnątrz,

              b) sporządzanie  dla potrzeb organów  miasta oraz instytucji nadzoru planów

                  rzeczowych i finansowych, sprawozdań, preliminarzy budżetowych, wniosków

                  finansowo- inwestycyjnych,

  c)  współpraca z klubami sportowymi, szkołami i stowarzyszeniami w zakresie

      udostępniania obiektów sportowych i terenów rekreacyjnych MOSiR oraz

       organizowanie współzawodnictwa sportowego,

              d) utrzymywanie  we właściwym stanie technicznym administrowanych

       obiektów sportowych i rekreacyjnych,

  e) prowadzenie inwestycji i remontów na administrowanych obiektach.

   

          4.  Informacja o warunkach pracy na stanowisku;

 a)   z pracą związane są wyjazdy służbowe i dyspozycyjności w dni wolne i święta,

 b)  praca narażająca na sytuacje stresowe.

             

        

 

 5. Miejsce i  otoczenie organizacyjno-techniczne;

                a) stanowisko pracy usytuowane jest w budynku MOSiR w Sanoku, ul.   Królowej

                    Bony 4.

                b) praca przy monitorze komputerowym poniżej  połowy dobowego wymiaru czasu

        pracy.

 

       II.  Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych;

a)      w/w wskaźnik w miesiącu  marcu 2015 r. w jednostce nie przekroczył 6%

 

       III. Wymagane dokumenty:

                a)  życiorys (CV),

                b)  list motywacyjny,

                c)  oryginał lub kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych II stopnia,

                d)  koncepcja zarządzania MOSiR zawierająca do 5 stron maszynopisu,

                e) dokumenty poświadczające doświadczenie w zakresie spraw określonych w

                     punkcie I. 2 b), c), d) – o ile kandydat je posiada,

                f)  oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz  o korzystaniu z

                     pełni  praw publicznych,

                g)  oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia

         publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

                h)  kopie świadectw pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia,

                i)  zaświadczenie od lekarza rodzinnego lub medycyny pracy poświadczające brak

                    przeciwwskazań do pracy na stanowisku Dyrektora MOSiR.

           

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 15.05.2015. w siedzibie Urzędu Miasta w Sanoku, ul. Rynek 1 w pokoju nr 1 lub przesłać pocztą na w/w adres w zamkniętej kopercie z napisem Oferta na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sanoku”.

Aplikacje, które wpłyną po terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane (o terminie decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Miasta).

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.um-sanok.e-zet.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta.

List motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1182 z późń. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014r. poz 1202 t.j.)

 

Sanok, dnia 29.04.2015 r.

 

 

Burmistrz Miasta Sanoka


Tadeusz Pióro

 


Autor: Sanok Urząd Miasta
Data: 2015-04-29 13:25:43
Udostępnił: Beata Dąbrowska
Data: 2015-04-29 13:27:38
Modyfikował(a): Admin Administrator
Data: 2015-05-05 12:46:10

Rejestr zmian


Urząd Miasta w Sanoku
ul. Rynek 1
38-500 Sanok
tel. 013 465 28-00
email: umsanok@ks.onet.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl