Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta w Sanoku
  
22-05-2022, Niedziela, 19:29


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Ogłoszenie o naborze - OR - Specjalista ds. Kontroli Zarząd.

BURMISTRZ MIASTA SANOKA

 

Ogłasza nabór kandydatów na stanowisko – Specjalista ds. Kontroli Zarządczej i Ochrony Danych Osobowych w Wydziale Organizacyjnym w Urzędzie Miasta w Sanoku, w wymiarze 1/1 etatu

 

I.                   Wymagania związane ze stanowiskiem:

1. Wymagania niezbędne: 

  a)   wykształcenie wyższe  – preferowane kierunki: administracja, zarządzanie

         prawo,         

  b)   co najmniej  roczny staż pracy lub doświadczenie nabyte w pracy o profilu

        zgodnym z zakresem  zadań,

  d)   niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub

        umyślne przestępstwo skarbowe,

  e)   pozostałe wymagania określone w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy o pracownikach

        samorządowych.

             

2.  Wymagania dodatkowe :

              a)  ogólna znajomość przepisów  ustaw; o samorządzie gminnym, o finansach

                   publicznych, o ochronie danych osobowych, o pracownikach samorządowych,

   b) umiejętność dobrego organizowania czasu pracy,

               c) znajomość zagadnień z zakresu kontroli zarządczej i zadań samorządu w

                   dziedzinie ochrony danych osobowych,

              d)  sumienność, dokładność, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista.

              e)   znajomość obsługi urządzeń biurowych (komputer, ksero, drukarki),

              f)  biegła obsługa komputera (pakiety biurowe Office, Word, Excel, )

      

            3. Podstawowy zakres wykonywanych zadań:  

    a)  prowadzenie spraw z zakresu kontroli zarządczej  określonych  art. 68- 69

         ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.

         poz. 885, z późn.  zm.) oraz przepisami wykonawczymi – w szczególności:

         - oświadczeń o stanie Kontroli Zarządczej w komórkach organizacyjnych i

           gminnych jednostkach organizacyjnych,

         - wykonywanie Kontroli Zarządczej w oparciu o standardy Kontroli Zarządczej,

         - monitorowanie stanu Kontroli Zarządczej w Urzędzie miasta i gminnych

           jednostkach organizacyjnych,

         - analizowanie samooceny stanu Kontroli Zarządczej,

         - identyfikacja ryzyk, prowadzenie analizy ryzyk i reagowanie na ryzyka,

    b)  prowadzenie spraw z zakresu ochrony danych osobowych gromadzonych i

          przetwarzanych w Urzędzie Miasta zgodnie z zasadami określonymi ustawą z

                     dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz.1182)  

          w szczególności:

          -  zgłaszanie rejestrów zbiorów danych osobowych do GIODO,

          -  pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie

             Miasta,

          -  prowadzenie dokumentacji Polityki Bezpieczeństwa Informacji, instrukcji

             zarządzania systemem informatycznym do przetwarzania danych osobowych,

             upoważnień i oświadczeń, rejestru przetwarzanych zbiorów.

     c)   prowadzenie spraw  administracyjno-gospodarczych.

   

          4.  Informacja o warunkach pracy na stanowisku;

 a)  wymagana umiejętność samodzielnego organizowania podziału czasu pracy,

 b)  praca wymagająca współdziałania z komórkami i jednostkami organizacyjnymi, 

             

          5. Miejsce i  otoczenie organizacyjno-techniczne;

                a) stanowisko pracy usytuowane jest na  II piętrze  budynku Urzędu Miasta w

                    Sanoku, ul. Rynek 1.

                b) budynek  jest wyposażony w windę i podjazd dla osób niepełnosprawnych,

    c) praca przy monitorze komputerowym poniżej  połowy dobowego wymiaru czasu

        pracy.

 

       II.  Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych;

a)      w/w wskaźnik w miesiącu  marcu 2015 r.  nie przekroczył 6%

 

       III. Wymagane dokumenty:

                a)  życiorys (CV),

                b)  list motywacyjny,

                c)  oryginał lub kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,

                d)  oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz  o korzystaniu z

                     pełni  praw publicznych,

                e)  oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia

         publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

                f)  kopie świadectw pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia,

                g) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dotyczy

                     kandydatów zamierzających skorzystać z uprawnień określonych art. 13a ust. 2

                    ustawy o pracownikach samorządowych).

           

           

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 4.05.2015. w siedzibie Urzędu Miasta w Sanoku, ul. Rynek 1 w pokoju nr 1 lub przesłać pocztą na w/w adres w zamkniętej kopercie z napisem Oferta na stanowisko Specjalista ds. Kontroli Zarządczej i Ochrony Danych Osobowych w Wydziale Organizacyjnym”.

Aplikacje, które wpłyną po terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.um-sanok.e-zet.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta.

List motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1182 z późń. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014r. poz 1202 t.j.)

 

Sanok, dnia 21.04.2015 r.

Burmistrz Miasta Sanoka

      Tadeusz Pióro


Autor: Sanok Urząd Miasta
Data: 2015-04-21 08:58:40
Udostępnił: Beata Dąbrowska
Data: 2015-04-21 09:00:40

Rejestr zmian


Urząd Miasta w Sanoku
ul. Rynek 1
38-500 Sanok
tel. 013 465 28-00
email: umsanok@ks.onet.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl