Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta w Sanoku
  
22-05-2022, Niedziela, 19:17


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

ogłoszenie o naborze - TG

BURMISTRZ  MIASTA  SANOKA

 ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego Referenta w Wydziale Geodezji, Architektury i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miasta w Sanoku, w wymiarze 1/1 etatu

 

1.  Wymagania związane ze stanowiskiem :

a) Wymagania niezbędne :

   ·   wykształcenie wyższe magisterskie lub licencjackie, preferowane

         kierunki: geodezja, gospodarka nieruchomościami lub pokrewne,

·        staż pracy :

- w przypadku wykształcenia licencjackiego – wymagany staż pracy minimum 2 lata,

- w przypadku wykształcenia magisterskiego – nie wymagany staż pracy,

   ·   niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia

                 publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe .

   ·   pozostałe wymagania określone w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy

                 o pracownikach samorządowych.

          

b)  Wymagania dodatkowe :

    · znajomość przepisów  ustaw; o gospodarce nieruchomościami wraz

        z przepisami wykonawczymi, o księgach wieczystych i hipotece,    

        prawo   geodezyjne i kartograficzne, o samorządzie gminnym, 

        Kodeks cywilny w zakresie  dotyczącym nieruchomości,  Kodeks

        postępowania administracyjnego,

     ·   umiejętność indywidualnej organizacji pracy i  pracy w zespole,

               ·   znajomość obsługi urządzeń biurowych (ksero, drukarki,

                    projektor)

               ·   biegła obsługa komputera (pakiety biurowe Office, Word, Excel,

                    podstawy oprogramowania CAD, programy do kosztorysowania )

 

2. Podstawowy zakres wykonywanych zadań:

              ·   prowadzenie spraw związanych ze zbywaniem nieruchomości

                   mienia komunalnego: sprzedaż nieruchomości na własność,

                   oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste, zamiana

                   gruntów,

     ·   zlecanie i przygotowywanie umów na podziały geodezyjne gruntów

           przeznaczonych do zbycia zgodnie z obowiązującymi procedurami,

     ·   organizowanie przetargów na sprzedaż, oddawanie w użytkowanie

          wieczyste,

     ·   prowadzenie spraw związanych z wyburzaniem budynków

         stanowiących własność mienia komunalnego.   

 

   

3.Informacja o warunkach pracy na stanowisku;

praca wymagająca częstych wyjść lub wyjazdów poza zakład w celu

          przeprowadzenia oględzin, wizji, uczestnictwa w komisjach w terenie,

kontaktu wzrokowego, werbalnego i słuchowego, częstych kontaktów      

z interesantami, narażająca na sytuacje stresowe, uczestnictwa

w szkoleniach wyjazdowych poza zakładem pracy.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy;

- praca przy monitorze komputerowym poniżej  połowy dobowego

  wymiaru czasu pracy,

- budynek, w którym znajduje się stanowisko pracy nie posiada podjazdu,

  windy, toalet dla niepełnosprawnych,

- warunki komunikacyjne zmuszają do poruszania się po schodach.

    4.  Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

         W/w wskaźnik w miesiącu wrześniu 2012 roku był niższy niż 6% .

    5. Wymagane dokumenty :

 a)  życiorys (CV), zdjęcie,

           b)  list motywacyjny,

           c)  oryginał lub kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,

           d)  oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz

                o korzystaniu z pełni praw publicznych,

 e)  oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane            

      z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

           f)  kopie świadectw pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia,

           g)  kopie dokumentów poświadczających posiadanie specjalistycznych

                uprawnień lub kursów  z zakresu określonego w pkt. 1b,

          h)  posiadane referencje,

           i)  kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dotyczy

               kandydatów zamierzających skorzystać z uprawnień określonych art.

              13a ust. 2)

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 26 października 2012r. w siedzibie  Urzędu Miasta w Sanoku, ul. Rynek 1 w pokoju nr 1 lub przesłać pocztą na w/w adres w zamkniętej kopercie z napisem Oferta na stanowisko   referenta w Wydziale Geodezji, Architektury i Planowania Przestrzennego”. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej bip.um.sanok.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta.

List motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą : Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.  z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późń. zm.)oraz ustawą z dnia 22 marca 1999r.                  o pracownikach samorządowych  (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)

 

Sanok, dnia 16 październik 2012 r.

                                                   Burmistrz Miasta Sanoka

                                                      Wojciech  Blecharczyk


Autor: Sanok Urząd Miasta
Data: 2012-10-16 12:08:40
Udostępnił: Beata Dąbrowska
Data: 2012-10-16 12:11:27

Rejestr zmian


Urząd Miasta w Sanoku
ul. Rynek 1
38-500 Sanok
tel. 013 465 28-00
email: umsanok@ks.onet.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl