Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta w Sanoku
  
22-05-2022, Niedziela, 19:14


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze KSIĘGOWY PROJEKTU

KIEROWNIK MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY W SANOKU

 

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze KSIĘGOWEGO PROJEKTU „Lepsze jutro”  realizowanego ramach działania 1.2 Systemowe wsparcie instytucji pomocy i integracji społecznej „Pilotażowego programu rewitalizacji społecznej realizowanej w partnerstwach lokalnych” w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sanoku, w ramach umowy o pracę, w wymiarze 1/2 etatu na czas określony tj. od 1.10.2011 r. do 31.12.2012 r. Zatrudnienie będzie finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

1. Wymagania związane ze stanowiskiem :

 

a) Wymagania niezbędne :

- ukończone studia wyższe o profilu ekonomicznym lub średnie ekonomiczne

- roczny staż pracy w księgowości lub minimum 3 letni staż pracy w przypadku osoby z wykształceniem średnim

- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- pozostałe wymagania określone w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych.

 

b) Wymagania dodatkowe :

- dobra znajomość przepisów ustaw o pomocy społecznej, finansach publicznych, o rachunkowości, Prawo zamówień publicznych i umiejętność stosowania ich w praktyce,

- znajomość ustaw o samorządzie gminnym i o pracownikach samorządowych,
- znajomość zasad finansowania projektów unijnych,

- umiejętność obsługi urządzeń biurowych (ksero, drukarki, projektor),
- biegła obsługa komputera (pakiet biurowy Office, Word, Excel, aplikacje obsługujące zamówienia publiczne),

- samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność i systematyczność w realizacji powierzonych obowiązków, umiejętność pracy w zespole

- kursy, szkolenia, studia podyplomowe z zakresu księgowości.

 

2.Podstawowy zakres wykonywanych zadań :

- zapewnienie prawidłowości operacji finansowych, w szczególności poprzez wdrożenie systemu zarządzania i kontroli finansowej projektu
- odpowiedzialność za przepływy finansowe i rozliczanie Projektu z Partnerami
- nadzór nad budżetem projektu,

- księgowanie dokumentów finansowych,

- sporządzanie wniosku o płatność w części finansowej,

- sporządzanie bilansu realizacji Projektu

 

3. Wymagane dokumenty :

 

a) życiorys (CV), zdjęcie,

b) list motywacyjny,

c) oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia dyplomu ukończenia szkoły

d) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

e) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

f) kopie świadectw pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia,

g) oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem zaświadczenia z kursów, szkoleń, studiów podyplomowych z zakresu księgowości.

 

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 26. 09.2011r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sanoku ul. Zamkowa 30, w pokoju nr 13 lub przesłać pocztą na w/w adres w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta na stanowisko Księgowy Projektu”.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej bip.um.sanok.pl oraz na tablicy informacyjnej  w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sanoku ul. Zamkowa 30

 

List motywacyjny i CV powinny być podpisane i opatrzone klauzulą :

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późń. zm.)oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 )

W celu uzyskania dodatkowych informacji, proszę dzwonić pod nr telefonu 013 46 08 030

 

 

                                                                              KIEROWNIK MIEJSKIEGO

                                                                              OŚRODKA POMOCY

                                                                              W SANOKU


Autor: Sanok Urząd Miasta
Data: 2011-09-16 13:07:26
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2011-09-16 13:28:05
Modyfikował(a): Admin Administrator
Data: 2011-09-16 13:37:45

Rejestr zmian


Urząd Miasta w Sanoku
ul. Rynek 1
38-500 Sanok
tel. 013 465 28-00
email: umsanok@ks.onet.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl