Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta w Sanoku
  
19-05-2024, Niedziela, 20:06


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Nowe informacje w zakresie oświadczeń majątkowych

 

Nowe informacje w zakresie oświadczeń majątkowych składanych przez osoby pełniące funkcje w organach jednostek samorządu terytorialnego
 
W rozpoczynającej się kadencji 2010-2014 organów jednostek samorządu terytorialnego, zastosowanie znajdą regulacje prawne wprowadzone ustawą z dnia 5 września 2008 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 180, poz. 1111), które w nowy sposób kształtują obowiązki składania oświadczeń majątkowych przez samorządowych funkcjonariuszy publicznych.
Zmiany nastąpiły między innymi w zakresie sankcji za niedopełnienie obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych w terminach wskazanych w ustawach ustrojowych.
Zgodnie z art. 24k ust. 1 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym - niezłożenie oświadczenia majątkowego mimo upływu dodatkowego terminu, o którym mowa w art. 24h ust. 5a przez: radnego lub wójta - powoduje wygaśnięcie mandatu w trybie odpowiednio art. 190 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 176, poz. 1190, z późn. zm.) i art. 26 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, z późn. zm.), natomiast: jeżeli skarbnik gminy nie złoży w terminie oświadczenia majątkowego, rada gminy odwołuje go, w drodze uchwały, najpóźniej po upływie 30 dni od dnia, w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia. Jeżeli sekretarz gminy, zastępca wójta, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta nie złożą w terminie oświadczenia majątkowego, właściwy organ odwołuje ich albo rozwiązuje z nimi umowę o pracę najpóźniej po upływie 30 dni od dnia, w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia. Odwołanie i rozwiązanie umowy o pracę w trybie określonym w ust. 2 i 3 jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy. (Art. 24k ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym)
Odpowiednio w art. 25f ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o samorządzie powiatowym znalazł się zapis, że: niezłożenie oświadczenia majątkowego mimo upływu dodatkowego terminu, o którym mowa w art. 25c ust. 5a przez: radnego - powoduje wygaśnięcie mandatu w trybie art. 190 ustawy ordynacja wyborcza do rad gmin… , natomiast członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osobę zarządzającą, i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osobę wydającą decyzje administracyjne w imieniu starosty - powoduje utratę ich wynagrodzenia za okres od dnia, w którym powinno być złożone oświadczenie do dnia złożenia oświadczenia. Również art. 25f ust. 2 stanowi, że jeżeli członek zarządu powiatu lub skarbnik powiatu nie złożą w terminie oświadczenia majątkowego, rada powiatu odwołuje ich, w drodze uchwały, najpóźniej po upływie 30 dni od dnia, w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia.
W art. 27f ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o samorządzie wojewódzkim także znalazła się regulacja na mocy, której niezłożenie oświadczenia majątkowego mimo upływu dodatkowego terminu, o którym mowa w art. 27c ust. 5a przez: radnego - powoduje wygaśnięcie mandatu w trybie art. 190 ustawy ordynacja wyborcza do rad gmin… , natomiast przez członka zarządu województwa, skarbnika województwa, sekretarza województwa, kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, osobę zarządzającą i członka organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną oraz osobę wydającą decyzje administracyjne w imieniu marszałka województwa - powoduje utratę ich wynagrodzenia za okres od dnia, w którym powinno być złożone oświadczenie, do dnia złożenia oświadczenia. Art. 27f ust. 2 stanowi również, że jeżeli członek zarządu województwa lub skarbnik województwa, nie złożą w terminie oświadczenia majątkowego, sejmik województwa odwołuje ich, w drodze uchwały, najpóźniej po upływie 30 dni od dnia, w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia.
Wyjaśniam przy tym, że dodatkowy termin, o którym mowa w ustawach ustrojowych, to 14 – dniowy termin wyznaczony przez osobę, do której składane są oświadczenia majątkowe w przypadku, gdy nie zostanie dotrzymany termin do złożenia tych oświadczeń przez osoby do tego zobowiązane. Liczony jest on począwszy od dnia skutecznego dostarczenia wezwania.
Przypominając o powyższym zwracam się z prośbą o przestrzeganie obowiązujących w kadencji 2010-2014 regulacji prawnych w zakresie terminów do składania oświadczeń majątkowych a także o podjęcie działań zmierzających do zapoznania z nowymi przepisami, innych samorządowych funkcjonariuszy publicznych.

Autor: Sanok Urząd Miasta
Data: 2010-12-09 09:25:36
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2010-12-09 09:27:20

Rejestr zmian


Urząd Miasta w Sanoku
ul. Rynek 1
38-500 Sanok
tel. 013 465 28-00
email: umsanok@ks.onet.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl